Darba inspekcijas filmu pēcpusdiena

8. XI Valsts darba inspekcija Talsos rīko filmu pēcpusdienu.

Gadu no gada darbā notikušo nelaimes gadījumu statistika liecina, ka vairāk nekā puse negadījumu notiek darbinieku attieksmes dēļ – neievēro darba devēja noteiktās darba aizsardzības instrukciju prasības, darbinieki rīkojas neuzmanīgi vai pārgalvīgi, nelieto izsniegtos individuālos aizsardzības līdzekļus. Lai palīdzētu darba devējiem ieviest sava uzņēmuma darbinieku apmācībās un instruktāžās jaunas metodes, 8. XI Valsts darba inspekcija Talsos rīko reģionālu informatīvi izglītojošu pasākumu – filmu pēcpusdienu. Tajā rādīs filmas par darba aizsardzības jautājumiem, kas uzņemtas Latvijā vai ir pieejamas latviešu valodā.

Pasākums domāts darba devējiem vai viņu pārstāvjiem, kas savos uzņēmumos vēlas mainīt darbinieku attieksmi pret darba kultūru, aicināt aizdomāties par rīcības sekām un iespējamo ietekmi uz savu un kolēģu drošību un veselību. Tas samazinātu darbā notikušo nelaimes gadījumu un diagnosticēto arodslimību skaitu.

Seminārā rādīs tādu uzņēmumu kā «Cemex», «Statoil», «Stora Enso», «NCC», «Ruukki», «Latvenergo» u.c. filmas.

Semināra programma pielikumā.

Pēc semināra būs iespējams uzdot jautājumus par darba aizsardzību Valsts darba inspekcijas pārstāvjiem.

Lūdzam pieteikties līdz 2012. gada 6. novembrim, rakstot uz e-pasta adresi nellija.tomsone@vdi.gov.lv.

Aivis Vincevs,
Valsts darba inspekcijas
eksperts ārējo sakaru jautājumos, tālr.: 67021735, mob.t.: 25484797,
e-pasts: aivis.vincevs@vdi.gov.lv, www.vdi.gov.lv, www.osha.lv

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.10.24.filmu_pecpusdiena.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki