Neaizmirsīsim par karogiem!

Saskaņā ar Latvijas valsts karoga likuma 7. panta 1. punktu Latvijas valsts karogu pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto 1. maijā, 4. maijā, 11. novembrī un 18. novembrī.

Aicinu iedzīvotājus neaizmirst izkārt Latvijas valsts karogu! Atgādinu, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu par Valsts karoga lietošanas noteikumu neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem.

Jānis Simsons, Dundagas novada pašvaldības policijas inspektors

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.10.29.neaizmirsisim_par_karogiem.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki