Novada dome apbalvo

Par mūža ieguldījumu
Ināru Čaunāni par ilggadēju invalīdu biedrības vadīšanu, rīkojot pasākumus, ekskursijas, braucienus uz sacensībām un ciemos uz citiem pagastiem, tādējādi padarot invalīdu ikdienu interesantāku.

Gada cilvēks Dundagas novadā
Laimoni Ulmani par Dundagas vidusskolas jauniešu patriotisko audzināšanu un iesaistīšanu jaunsargu kustībā un zemessardzē.

Gada ģimene Dundagas novadā
Linarda un Everitas Nierliņu ģimeni par strādīgumu, atsaucību, lasītprieku, bērnu motivēšanu un iesaistīšanu radošos un izglītojošos pagasta pasākumos un citās aktivitātēs.

Gada uzņēmums Dundagas novadā
Piensaimnieku lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība «Dundaga» par piedalīšanos starptautiskajā konkursā Briselē, par kvalitatīvas produkcijas ražošanu, par Dundagas novada vārda daudzināšanu Latvijā un ārpus mūsu valsts, par aktīvu darbību sporta pasākumos.
SIA «Gabriēla» par sapostu vidi, darba vietu nodrošinājumu vietējiem iedzīvotājiem, pircēju laipnu apkalpošanu, par strauju uzņēmuma attīstību Kurzemē.

Gada jaunietis
Alisi Ralli par godam pārstāvēto Dundagas vārdu un labajiem sasniegumiem olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās.
Aneti Tauniņu par sabiedrisku aktivitāti Dundagas novadā.

Gada varonis Dundagas novadā
Raivi Šteinu par bērna izglābšanu Kolkas jūrmalā šā gada jūnijā.

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.10.31.novada_dome_apbalvo.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki