Noslēpumainības apvītā «Leģendu nakts»

27. X Dundagas pils tiešām pavēra savu plīvuru un apmeklētājus ieveda leģendu un teiku pasaulē.

Interesentu netrūka, gluži otrādi — visus pils nemaz nespēja uzņemt, kaut gan notika 3 seansi: plkst. 20.00, plkst. 22.00 un plkst. 00.00. Piedalījās dundadznieki, pat ģimenēm kā, piemēram, Bergmaņi, Emerbergi un Tropiņi, apmeklētāju vidū bija i/k «Auto un Būve» veikala «Strautiņi» kolektīvs. Pabūt Leģendu naktī bija izvēlējušies arī medaļu mākslinieki, kas aplūkoja medaļu ekspozīciju un šoreiz atkal atveda Latvijas medaļu mākslas kluba dāvinājumu — 54 jaunas medaļas kolekcijas papildināšanai.

Paldies par Leģendu nakti!

Neviens pasākums nevar notikt bez palīdzīgām rokām un atsaucīgām sirdīm. Leģendu nakts atšķīrās ar to, ka notika līdz diviem naktī un prasīja no visiem vairāk spēka un izturības nekā citkārt. Tāpēc sakām lielu paldies Vairai, viņas teātra studijas bērniem un vecākiem; «Sibillas» meitenēm — Rudītei Baļķītei, Ilzei Pirvitei, Austrai Auziņai un Santai Sulai, kas palīdzēja arī iekārtot telpas; mūziķēm — Ievai Hermanei, Andai Kostandai un Līgai Balgai; Drosmas kafejnīcai un čaklajai un rosīgajai Anete Kinčius. Lindai Nierliņai, Kristai Veinbergai, Līgai Dzīlei, Artūram Šnikvaldam, Jānim Dambergam par to, ka viņi akurāti bija savās ierādītajās vietās, lai iedegtu sveces un lāpas, zvanītu zvanus un piepalīdzētu citos darbiņos; Lailai Pabērzai par atsaucību, atbalstu un palīdzību pasākumā.

Esam pateicīgas lieliskajiem pils sargiem Oskaram Skarbiniekam un Edgaram Cīrulim; Velgai Eizenbergai par palīdzīgām rokām telpu iekārtošanā un noformēšanā; Ainai Kūlai par sviestmaižu un tējas gatavošanu.

Atvainojamies visiem, kas gribēja, bet netika uz «Leģendu nakti», bet, tā kā leģendas ir mūžīgas, tad arī nākamgad būs iespēja ieskatīties Dundagas pils noslēpumos!

Smaida un Ruta

Smaida Šnikvalde, viena no pasākuma rīkotājām, atzina, ka cilvēkiem «Leģendu nakts» patika un pat daudzi dundadznieki sacīja, ka viņi, te visu mūžu dzīvodami, tomēr daudz ko nezināja, kaut gan šoreiz centrā bija tikai teikas.

Alanda Pūliņa, tūrisma darba organizatore, cenzdamās iemūžināt «Leģendu nakti» fotogrāfijās, teica, ka pils bijusi ļoti apdzīvota, visās telpās, ko dalībniekiem bija paredzēts apmeklēt, bija vai nu mūziķes, vai Vairas Kamaras teātra bērni, vai vēl kāds cits. Bija izdarīts viss, lai ciemiņi justos pilī gaidīti.

Velga Eizenberga, kas palīdzēja iekārtot un noformēt telpas, uzskatīja, ka pasākums bijis ļoti labs un izdevies, bet Smaidai un Rutai (Rutai Bērziņai — Red.) bijis jāveic milzīgs darbs un jāveltī daudz laika «Leģendu nakts» sagatavošanā. Viņa izteica arī apbrīnu par lielo skaitu brīvprātīgo, starp kuriem pieminama neiztrūkstošā entuziaste Vaira ar saviem teātra bērniem un «Sibillas» aktrisēm, kā arī mūziķes, bez viņu entuziasma neiztiktu.

Madara Enzele, kas bija ieradusies uz «Leģendu nakti», sacīja, ka vēl nekad pili un tās apkārtni nebija redzējusi tik skaisti izgaismotu ar lāpām un svecēm kā šajā reizē. Viņai patikusi iespēja ne tikai klausīties teikās, bet arī pašiem darboties. Madara norādīja, ka nemaz tik bieži negadās savus draugus puišus redzēt kleitās, bet, kad, piemēram, izlozē Zaļās jumpravas lomu, nekas cits neatliek, kā uzvilkt zaļu kleitu. Emocionāli spēcīgi meiteni bija skāris stīgu trio brīnišķīgais priekšnesums, kas lieliski papildinājis dzejas lasījumus un piešķīris tam īpašu noskaņu.

Savu sajūsmu par «Leģendu nakti» neslēpa tās apmeklētāja, dundadzniece Liene Grīnberga, kas domā, ka pils ir īpaša vieta visiem dundadzniekiem, un kas 27. oktobra naktī piedzīvoja pils senatnīguma elpu, noslēpumainību, romantiku un skaistus pārsteigumus. Viņu valdzinājis viss pasākums un tā neparastā gaisotne. Pēc interesantās luterāņu mācītāja Rolanda Eimaņa lekcijas, kas pilī notika pēcpusdienā, «Leģendu nakts» šajā sestdienā bijusi kā punkts uz «i».

Pateicības vēstuli par «Leģendu nakti» uzrakstījis arī Latvijas medaļu mākslas kluba prezidents Jānis Strupulis, izsakot milzīgu paldies par titānisko darbu. Lūk, vēstules fragments! «Visi kolēģi ir sajūsmināti gan par sestdienas lielpasākumu, gan svētdien no rīta par jauno medaļu ekspozīciju, ko visi pētīja ilgi un pamatīgi. Ļoti noslīpēta un profesionāla bija muzikāli literārā daļa! To vēlāk visi atzinām vienbalsīgi. Gan senās mūzikas stīgu trio, gan izjustais dzejas uzvedums. Pārējiem kolēģiem interesants atklājums bija arī stāstījums par pils un tās īpašnieku vēsturi. Interaktīvās rūķu kāzas, kuru darbībā iesaistīti pilnīgi visi, izvērtās dzīvā un jautrā improvizācijā un atrakcijā, kur lozējot par grāfu tapa mazs bērniņš, bet rūķos bija dažs augumā ražens onkulis vai tante…»

Kā pastāstīja pils direktore Baiba Dūda, Piļu un muižu asociācijas valde bija apstiprinājusi, kādai jābūt «Leģendu naktij» — cikliskai ar vienu sižetu un bez ieejas maksas. Arī nākamgad plāno, ka šāds pasākums notiks pēdējā oktobra sestdienā un ka tam atsauksies arvien vairāk Latvijas piļu un muižu.

Gaidīsim 2013. gada 26. oktobri, kad Dundagas pils atkal mūs ievedīs savu noslēpumu pasaulē!

Diānas Siliņas teksts, Alandas Pūliņas foto

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.11.01.legendu_nakts.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki