Pieteikšanās valsts atbalstam

Lauku atbalsta dienests (LAD) ziņo, ka līdz 30. XI pieņem iesniegumus valsts atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantiem, kā arī atbalstam investīcijām materiālās bāzes pilnveidošanai pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanai.

Atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai pasākumā «Atbalsts investīciju veicināšanai lauksaimniecībā un investīcijām materiālās bāzes pilnveidošanai» piešķir par laika posmā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30. septembrim faktiski samaksātajiem ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentiem.

Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimniecības produktu ražošanas un lauku ekonomiskās telpas attīstību, veicinot lauksaimniecības un lauku attīstības investīciju projektu īstenošanu un materiālās bāzes pilnveidošanu.

Pieteikumus atbalstam var iesniegt LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, kā arī centrālajā aparātā Rīgā.

Sīkākas ziņas un iesniegumu veidlapas ir atrodamas LAD interneta lapā Valsts atbalsta sadaļā Investīciju veicināšana lauksaimniecībā.

LAD Valsts atbalsta daļa, tālruņi 67027687, 67027326

LAD Klientu apkalpošanas daļa, tālruņi 67027684, 67027693

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.11.26.valsts_atbalsts.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki