Dabas infrastruktūra nacionālajā parkā

Dabas aizsardzības pārvalde Slīteres nacionālajā parkā uzlabo esošo un ierīko jaunu dabas infrastruktūru.

Dabas aizsardzības pārvalde 2011. gadā ir uzsākusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu «Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide «Natura 2000» teritorijās». Ziemeļkurzemē uz Vides un reģionālās attīstības ministrijas zemes šajā projektā dabas infrastruktūra top vairākos objektos Slīteres nacionālajā parkā, tādējādi padarot dabas objektus pieejamus sabiedrībai, vienlaikus pasargājot dabas vidi no noplicināšanas.

Darbi jau notiek Dundagas novada Sīkragā, Šlīterē un Mazirbē, kur izbūvēs nelielus auto stāvlaukumus ar grants segumu. Stāvlaukumiem būs barjeras, to tuvumā izvietos atkritumu urnas, tualetes, informācijas stendus, atpūtas vietas un velostatīvus. Piekrastes stāvlaukumus ar liedagu savienos koka laipas, kas pasargās kāpu no izbradāšanas.

Būvniecības darbi uzsākti arī Slīteres nacionālā parka dabas takās. Šlīteres dabas taku atjaunos nepilna pusotra kilometra garumā, lejup pa Šlīteres Zilo kalnu krauju vedīs jaunas kāpnes. Piecos stendos būs saistoša informācija par dabas vērtībām takas apkārtnē. Kolkas raga tuvumā atjaunos Kolkas priežu dabas taku nepilna kilometra garumā. Par dabas vērtībām kāpās informēs pieci stendi. Blakus Kolkas priežu takai no jauna izbūvē 20 metru augstu koka skatu torni un kāpnes lejup no takas uz liedagu.

Arī Pēterezera dabas taka ar laipām un kāpnēm vairāk nekā 3 km garumā atkal vedīs pāri kangariem un vigām uz skaisto Pēterezeru. Arī šeit plānots uzstādīt vairākus informācijas stendus.

Pēc šī projekta Slīteres nacionālais parks kļūs sabiedrībai atvērtāks un pilnvērtīgāk pildīs savu misiju, kuru nosaka likums par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, proti, izglītošanas un atpūtas organizēšana, saglabājot dabas vērtības un kultūrvēsturisko mantojumu.

Andra Ratkeviča,
Dabas aizsardzības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.12.12.snp.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki