Svētku noskaņojumā

Jaukā noskaņā decembra otro nedēļu aizvadīja bērnudārza «Kurzemīte» saime.

Visapkārt sniega baltums… Gan lielie, gan mazie pagasta ļaudis kā rūķi naskā solī dodas šurpu turpu dienas gaitās — cits smaidošs, cits savās domās iegrimis. Visapkārt sniega baltums… Kaut arī dabā valda tumšākais laika ritums, kad diena ir īsāka par nakti, ir tomēr pirmssvētku noskaņa. Ir gaidīšanas laiks, kad katram gribas dalīties savā sirdslabestībā ar citu. Tā arī mēs, bērnudārza «Kurzemīte» lielie un mazie rūķi, vēlējāmies dāvāt kādam prieku, dāvāt pirmssvētku noskaņu un labas izjūtas. Tāpēc nolēmām savā iestādē sarīkot Ziemassvētku labdarības pasākumu «Dāvāsim prieku!». Visu nedēļu no 10. līdz 14. decembrim grupiņās bērni kopā ar audzinātājām paši savām rokām gatavoja eglīšu rotājumus no dažādiem materiāliem. 14. XII rītā bērnudārzā ieradās Rūķis Eglītis ar mazu īstu eglīti. Nu bērni varēja izrotāt no lielā meža atnesto eglīti, un pēc tam Rūķis to nogādāja Dundagas aprūpes nama «Stacija» iemītniekiem.

Lai šodien mums nepazustu bērnības dienu brīnišķi skaistā Ziemassvētku nakts noskaņa! Dāvāsim cits citam gaismu, labestību un mīlestību! Dāvāsim to gaišo noskaņu, kas izteikta arī kāda nezināma autora dzejolī.

Jau Ziemassvētki

Jau Ziemassvētki. Caur tumsu garo
Kāpj saule augstāk debess lokā,
Un eglē sveces deg kā Saules lokā.
Ir Ziemassvētki. Gaisma dvēslē staro…

Jaukus svētkus vēlot bērnudārza «Kurzemīte» bērniem, viņu vecākiem un visam kolektīvam, — vadītāja Ilona Onzule

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.12.14.svetku_noskanas_bernudarza.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki