Asistenta pakalpojumi invalīdiem

Jaunajā gadā cilvēkiem ar invaliditāti pašvaldībā nodrošinās asistenta pakalpojumus.

No 01.01.2013. cilvēki ar I un II invaliditātes grupu un bērni ar invaliditāti (izņemot personas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā) varēs pašvaldībā saņemt asistenta pakalpojumu. Asistents palīdzēs pārvietoties ārpus mājokļa — uz skolu, darbu, pakalpojuma saņemšanas vietu.

Šo pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā varēs saņemt pieaugušie cilvēki ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par asistenta nepieciešamību, un bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas vajadzību smagu funkcionālo traucējumu dēļ.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, cilvēkam ar invaliditāti vai viņa likumiskajam pārstāvim deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā jāiesniedz lūgums piešķirt asistenta pakalpojumu. Pieaugušajiem jāuzrāda VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma vajadzību, bet bērniem — VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību smagu funkcionālo traucējumu dēļ.

Asistenta pakalpojums paredzēts galvenokārt cilvēkiem ar pārvietošanās traucējumiem, ļoti smagiem redzes vai smagiem garīga rakstura traucējumiem, kā arī kopjamiem bērniem no 5 līdz 18 gadiem, kuriem vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa, lai nokļūtu vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem pakalpojumus.

Lēmumu piešķirt vai atteikt asistenta pakalpojumu pieņems pašvaldības sociālais dienests viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. Tā speciālisti noteiks asistenta pakalpojuma apjomu katram cilvēkam individuāli, ņemot vērā izglītības apgūšanu, algotu darbu, ārstniecības pakalpojumu saņemšanas nepieciešamību un aktīvu darbu nevalstiskajās organizācijās.

Pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā apmaksās no valsts budžeta. Pašvaldības sociālais dienests slēgs līgumu ar pakalpojuma saņēmēju un asistentu, līgumā nosakot asistenta pakalpojuma apjomu, tā ilgumu un kārtību, atbildību pakalpojuma sniedzējam, invalīdam un pašvaldībai, norēķinu kārtību un citus ar asistenta pakalpojumu saistītus būtiskus jautājumus.

Par asistenta varēs būt ikviens cilvēks, kam ir atbilstoša izglītība, darba vai personiskā pieredze, aprūpējot cilvēku ar invaliditāti.

Lai nodrošinātu asistenta pakalpojumu pašvaldībā, no valsts budžeta 2013. gadā plānots atvēlēt 1,87 miljonus latu, bet 2014. un nākamajos gados – 1,9 miljonus latu ik gadu, no tiem 10% paredzēti pašvaldībām ar pakalpojuma administrēšanu saistīto izdevumu segšanai.

Plašāks skaidrojums, kā pieteikties asistenta pakalpojumam pašvaldībā no 01.01.2013., pieejams Labklājības ministrijas interneta vietnē.

Video fails par jaunajiem pakalpojumiem cilvēkiem ar invaliditāti pieejams Labklājības ministrijas Youtube kanālā: http://www.youtube.com/watch?v=e1Bn1ItfIq8.

Ineta Mauriņa, Sociālā dienesta vadītāja
Tālruņi: 63200803, 26618686.

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.12.19.asistenta_pakalpojumi_invalidiem.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki