Brīdi pirms gadu mijas ...

Jā, 2012. gads dodas projām. Mēs — «Mazās skolas» saime 21. XII iededzām gaišu un cerību pilnu eglīti. Tas bija īpašs notikums, jo mūsu eglīte uzmirdzēja jaunajā, tik gaumīgi izremontētajā skolas zālē.

Mēs, «Mazās skolas» saime, sakām vislielāko «Paldies!» mūsu skolotājai Zintai Vidiņai un Dundagas novada domes darbiniekam Andrim Kojro par paveikto zāles iekārtošanā.

Mūsu audzēkņi dziedāja un ar īstu aktiermākslu rādīja iestudētās ludziņas. Vai ciemos bija atnācis arī Ziemassvētku vecītis? Protams! Viņš bija ērti iekārtojies uz mūsu jaunās skatuves un ar prieku vēroja notiekošo.

Mūsu pasākumā gaisotne bija skaista — mīlestības un gaismas piepildīta, jo mums, skolotājiem, patiešām ir īpaša profesija. Mums katru dienu pretī raugās mūsu audzēkņu prieka pilnās acis. Acis ir Dvēseles spogulis.

Skolas direktore Aiga Štrausa sumināja audzēkņus, kas 1. semestra liecībā saņēmuši vērtējumus — labi un teicami. Tomēr vēlētos atzīmēt, ka šajā pasaulē mēs katrs ienākam īpašs. Ar saviem dotumiem. Tādēļ varam teikt, ka lielākais vairums audzēkņu «Mazajā skolā» mācās pēc savām spējām.

Lielu paldies sakām mūsu audzēkņu vecākiem. Bez jūsu atbalsta, cienījamie vecāki, mūsu darbs skolā nemaz nebūtu iespējams.

Lai Jaunais gads ikvienam, lielam un mazam, atnes veselību, gaišu skatu uz dzīvi, un, protams, daudz, daudz jauku pārsteigumu!

«Mazās skolas» saime

Discussion

, d.m.Y H:i, d.m.Y H:i

Es arī saku «Paldies» Andrim Kojro par padarīto un īpašajām rūpēm 2012. gadā par «Mazās skolas» saimnieciskajām lietām.

Aldons Zumbergs

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.12.28.bridi_pirms_gadu_mijas.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki