Lai patiesi piepildīts Jaunais gads!

Zaļu egles zariņu — cerībām,
siltu sveču liesmiņu — svētībai,
mīļus un siltus vārdus — mīlestībai
un smaidu pretim labestībai!

Dundagas novada domes vārdā Linda Pavlovska

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.12.28.lai_patiesi_piepildits_jaunais_gads.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki