Ziemassvētki Dundagas vidusskolā

21. XII pašā dienas viducī neparastu Ziemassvētku nakti piedzīvoju Dundagas vidusskolā.

Tajā, pulkstenim tikšķot, atklājās Eņģeļu, Brīnumu, Raganu, Mīlestības un Sniegpārsliņu stunda, ko piepildīja Lielās skolas interešu pulciņu dalībnieki: vidusskolas koris Daces Šmites vadībā, «Vairas bērni», Dainas Miķelsones deju grupas «Sensus» dejotāji un Ineses Freimutes tautas deju kolektīvu lielie un mazie dejotāji. Lieliski, ka D. Šmite bija uzticējusi vairākiem koristiem dziedāt arī solo. Tā nu līdzās jau zināmām solistēm un labu balsu īpašniecēm Agatei Piparei un Lainei Šmitei ieraudzīju un saklausīju arī Terēzu Leperi, Santu Namsoni, Madaru Enzeli, Kristīni Ralli, Violu Rēboku, Elīzu Gerdiņu, Rūdolfu Kristapu Braži, Renāru Mičuli, Gati Vansoviču. Prieks par solistu drosmi!

Mazākie «Vairas bērni» asprātīgi izspēlēja pasaku «Princese uz zirņa» pēc pasaku karaļa Hansa Kristiana Andersena pasakas motīviem, bet lielākie mākslinieki — Baiba Leskovska un Raitis Bērziņš — atklāja saticīgās Puteklīšu ģimenes piedzīvojumus Ziemassvētku naktī, kurā netrūka ne baiļu no putekļu lupatām un birstēm, ne drosmes tomēr ieraudzīt izgreznotu eglīti un dāvanas, ne pat liela Ziemassvētku vecīša ar varenu balsi.

«Sensus» dejotāji izpildīja enerģijas pilno «Raganu deju», par ko saņēma neviltoti skaļus aplausus.

I. Freimutes 9.-12. klašu dejotāji uz skatuves pirmoreiz iznāca jaunajos, projektā iegūtajos tautas tērpos, kas viņiem bija gluži kā Ziemassvētku dāvana, un arī viņu priekšnesumi priecēja. Tāpat bija interesanti vērot I. Freimutes 6.-7. klašu dejotājus, kas raitu soli izpildīja «Karameļu deju».

Īpaši aizkustinoši viesi šajā Ziemassvētku naktī bija mazie eņģelīši no bērnudārza. Viņi skolotājas Rudītes Baļķītes vadībā bija iemācījušies kādu skaistu deju, kas lieti noderēja Eņģeļu stundā.

Zāles gaisotne bija brīva, un skolēni dažādi atbalstīja savus klasesbiedrus un draugus, kas uzstājās, un izrādīja savu patiku vai pat sajūsmu.

Stundu gaitu raiti vadīja 3 eņģeļi, reizē arī «Vairas bērni»: Rita Alsberga, Andžea Lepere un Elīna Sirkele. Bet ideja par šādu Ziemassvētku nakti pieder I. Freimutei, un viņa arī visus priekšnesumus bija likusi kopā. Pasākums aizritēja nemanot un gāja pie sirds gan tā dalībniekiem, gan skatītājiem.

Noslēgumā sveica teicamniekus un labiniekus. Izrādījās, ka visaugstāko vidējo atzīmi — 9,56 — ieguvusi Terēza Lepere. Otra labākā vidējā atzīme ir Alisei Rallei — 8,88, bet trešā — Armandam Antmanim — 8,77. Turklāt visiem trim vidusskolēniem vērojama attīstības dinamika uz augšu.

Lai skolēniem arī nākamajā gadā prieks mācīties un piedalīties interešu pulciņos, bet skolotājiem — prieks mācīt savus skolēnus!

Diāna Siliņa

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.12.28.ziemassvetki_dundagas_vidusskola.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki