2013. gada janvāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...

  • Asistenta pakalpojumi invalīdiem un jauns GMI līmenis — Ls 35 mēnesī. No Sociālā dienesta.
  • Vai veidosies sadarbības tilts? Uzņēmēju tikšanās.
  • Piepildās 4 gadus ilgs sapnis. Vidusskolas 9.–12. klašu tautas deju kolektīvs Ziemassvētku koncertā skolā pirmoreiz uzstājas jaunos tautas tērpos.
  • «Ja novadā būs krietni cilvēki, novadam būs arī nākotne». Iedzīvotāji vērtē veco un jauno gadu.
  • «Pirms kara bijušas 4–5 kūres, kooperatīva šķūņi, kuros ražojuši ķilavas». Vietēji atceras dzīvi pirmskara Sīkragā.
  • «Hānieši melno pirti grib iekļaut UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā». Lībiete Lienīte dalās ar Hānjas iespaidiem.
  • «Šiem kokiem ir mūžības cena…» Vilni Mitleru pieminot.

No 10. janvāra vaicājiet pēc «Dundadznieka» novada veikalos.

Vai abonējiet to pastā!

Vēlāk varat «Dundadznieku» izlasīt arī internetā.

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.01.10.2013._gada_janvara_pirmaja_dundadznieka_lasiet.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki