Fotoizstāde «Purvu noslēpumi»

Dundagas bibliotēkā no 14. I līdz 31. I skatāma fotozistāde «Purvu noslēpumi».

Atklāšana 14. I plkst. 12.45, piedalās Eiropas Kopienas LIFE projekta «Augstie purvi» vadītāja Dr. biol. Māra Pakalne.

Izstādi veido 119 fotogrāfijas uz 31 abpusēji apdrukāta planšete. Fotoizstāde tapusi, sadarbojoties Ogres fotokluba fotogrāfiem un purvu pētniekiem. Tās tapšanā piedalījušies fotokluba fotogrāfi un dabas eksperti: Valda Baroniņa, Irēna Bērza, Daiga Brakmane, Dāvis Drazdovskis, Kaspars Freimanis, Vitauts Mihailovskis, Maruta Pakalne, Māra Pakalne, Aivars Petriņš, Marita Rauba, Ingūna Roze, Andreta Strade, Aivars Slišāns, Voldemārs Spuņģis, Uvis Suško un Aldis Vīte.

Aicināti visi interesenti!

Ruta Emerberga

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.01.11.purvu_noslepumi.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki