Makšķerēšana Usmas Luziķērtē

j_130107_moricsalas_shema.jpg

Pamatojoties uz Moricsalas dabas rezervāta likuma 4. panta trešās daļas pirmo punktu, Dabas aizsardzības pārvalde izsniedz atļaujas uzturēties Moricsalas dabas rezervāta regulējamā režīmā zonā, t.i., Usmas ezera Luziķērtē. Dabas aizsardzības pārvalde aicina makšķerniekus, kas vēlas makšķerēt Usmas ezera Luziķērtē, saņemt bezmaksas atļaujas Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas birojā: «Šlīteres mežniecība», Dundagas novads, Dundagas pagasts, LV-3270, personīgi vai pa pastu, atsūtot vēstuli uz minēto adresi, kurā norādīta jūsu adrese, vārds un uzvārds.

Ievērojot normatīvos aktus, kas regulē makšķerēšanu Latvijā, dabas rezervāta teritorijā atļauts makšķerēt no 1. jūnija līdz 31. decembrim, kā arī laikā, kad ezeru sedz zemledus makšķerēšanai derīgs ledus. Bezledus apstākļos Moricsalas dabas rezervāta teritorijas ūdeņos atļauts pārvietoties ar airu laivu vai ar elektromotoru darbināmu laivu.

Moricsalas dabas rezervāta teritorija ir apzīmēta ar bojām, uz kurām atrodas informatīvas zīmes. Uz ziemu šīs zīmes noņem — līdz pavasarim.

Usmas ezera Luziķērte ir Moricsalas dabas rezervāta sastāvdaļa. Moricsalas dabas rezervāts ir 818 ha liels. Tajā iekļautas divas salas — Moricsala (81 ha) un Lielalksnītes sala (33 ha), kā arī Usmas ezera Luziķērte (702 ha). Luziķērte iekļauta dabas rezervāta regulējamā režīma zonā, bet abas salas — dabas rezervāta stingrā režīma zonā, un tās apmeklēt nav atļauts.

Andra Ratkeviča,
Dabas aizsardzības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.01.14.makskeresana_usma.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki