Projektu konkurss

vides_20aizsardzibas_20fonds_20logo.jpg

Latvijas Vides aizsardzības fonds izsludinājis projektu konkursu valsts budžeta programmas «Vides aizsardzības fonds» apakšprogrammā «Vides aizsardzības projekti». Projektu iesniegšanas termiņš no 02.01.2013. līdz 11.01.2013.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kas veicina sabiedrības vides izglītību un audzināšanu, kā arī Latvijā aktuālo vides problēmu risināšana.

Atbalstāmās aktivitātes:

  • vides izglītību un audzināšanu veicinošu publikāciju sagatavošana un publicēšana periodiskajos izdevumos (iznāk ne retāk kā reizi trīs mēnešos, vienreizējā tirāža pārsniedz 100 eksemplārus) 2013. gadā;
  • vides izglītību un audzināšanu veicinošu TV vai radio raidījumu veidošana pārraidīšanai Latvijas Republikā reģistrēto raidorganizāciju raidījumos;
  • diennakts vai dienas vides izglītības nometņu organizēšanu bērniem un jauniešiem, t.sk., bērniem ar īpašām vajadzībām, kuru mērķis ir veicināt izpratni par vidi un dabu, tās problēmām un motivēt aktīvai darbībai vides aizsardzībā;
  • akciju (t.sk. talku) organizēšana ar vismaz 20 dalībniekiem.

Projekta iesniedzēji: Latvijas Republikā reģistrēts komersants, biedrība vai nodibinājums.

Konkursam pieejamais finansējums: no Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) līdzekļiem ir Ls 100 000. No LVAF prasītais minimālais vai maksimālais finansējums projektam nav noteikts. Projekta īstenošanai projekta iesniedzējam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 50% no kopējām projekta izmaksām. Par projekta līdzfinansējumu uzskatāmi visi finanšu līdzekļi un nemateriālie ieguldījumi, kas izmantoti projekta īstenošanai papildus LVAF piešķirtajam finansējumam un ko var pamatot dokumentāli.

Sīkāka informācija: www.lvaf.gov.lv

Evita Dreijere

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.01.15.projektu_konkurss.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki