Meliorēsim!

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 8. II līdz 11. III pieņem projektu pietiekumus pasākumam «Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu».

Atbalstu piešķir meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai un renovācijai gan meža, gan lauksaimniecībā izmantojamā zemē.

Savukārt jaunu meliorācijas sistēmu būvniecību atbalsta, ja tā paredzēta lauksaimniecībā izmantojamā zemē.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai centrālā aparāta Klientu apkalpošanas daļā. Projekti iesniedzami arī elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu).

Sīkāka informācija pieejama LAD interneta vietnē www.lad.gov.lv ES atbalsta sadaļā «Lauku attīstība».

Sandra Peškova

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.01.31.lad_projektu_konkurss.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki