«No sirds uz sirdi»

Novada dziedošo talantu koncerta nosaukums atspoguļoja būtību. Tā arī bija. Mīlestību pret dziesmu un savu vaļasprieku izstaroja 26 dažādi priekšnesumi, to apliecināja pārpildītā zāle Kolkas tautas namā, aplausi, kopības un svētku izjūta. 16. II piedzīvojām jaunu virsotni pašu darbam, talantam, radošumam.

2013. gada dziedošo talantu laureāti Kolkā pēc skatītāju balsojuma

1. vietā Regīna Rūmniece un SIA «Līcis 93» ansamblis ar «Labvēlīgā tipa» dziesmu «Tu saki jā».

2. vietā Elīza Sakniņa un Māris Podiņš ar Ulda Marhilēviča un Guntara Rača dziesmu «Mēs varam līdzās būt».

3. vietā Diamanta Duplava ar Imanta Kalniņa un Vizmas Belševicas dziesmu «Dūdieviņš» un Andris Pūpolbergs ar Agra Gedroviča un G. Rača dziesmu «Klusā daba».

Visu koncerta dalībnieku uzstāšanos var noklausīties Kolkas interneta vietnē www.kolka.lv.

Baibas Šuvcānes un Ineses Dāvidsones foto.

Vairāk nākamajā avīzē.

Alnis Auziņš

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.02.18.no_sirds_uz_sirdi.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki