Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

Latvijas mazajiem uzņēmumiem un mikro uzņēmumiem, kā arī vidējiem ir iespēja piedalīties apmācību projektā, kurā 80% no mācību maksas līdzfinansē Eiropas Savienība (ES)! Projektā «Informācijas tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai» var apgūt visas vajadzīgās zināšanas datorprogrammu izmantošanai uzņēmumā no grāmatvedības, datu analīzes un lietvedības līdz pat e-komercijai un projektu vadībai.

Projektā uzņēmumu darbiniekiem ir iespēja apgūt šādus kursus.

 • IKT pamati uzņēmējdarbības atbalstam.
 • Dokumentu sagatavošana un lietvedības organizēšana (ar Microsoft Word).
 • Tabulas, aprēķini un grafiki (ar Microsoft Excel).
 • Datu analīze un pārskatu sagatavošana, izmantojot elektroniskās tabulas (ar Microsoft Excel).
 • Datorizēta grāmatvedības uzskaite ar Tildes Jumis Mini.
 • Prezentācijas tehnoloģijas un metodes (ar Microsoft PowerPoint).
 • Interneta iespējas uzņēmējdarbības atbalstam un attīstībai.
 • Komunikācija ar klientiem un sadarbības partneriem.
 • E-komercija un interneta mārketings.
 • Projektu vadības pamati.

Mācību maksa
Viena kursa cena vienam cilvēkam ir Ls 164,80 + PVN, no tiem 80% līdzfinansē ES. Komersantam viena kursa apguve maksās Ls 32,96 + PVN par vienu cilvēku. Piesakoties kursiem no 18. līdz 24. III, cena ir Ls 10 + PVN.

Projekta dalībnieku ieguvums katrā kursā būs:

 • 2 dienu klātienes mācības (16 akadēmiskās stundas);
 • mācību materiāls un praktiskie uzdevumi;
 • e-kurss (lietošana mēnesi pēc klātienes mācību pabeigšanas);
 • sertifikāts par programmas apguvi.

Mācībām var pieteikties uzņēmumi, kas:

 • ir reģistrēti LR Uzņēmumu reģistrā (individuālie, mazie un mikro komersanti);
 • darbojas atbalstāmajā nozarē;
 • neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam;
 • atbilst mazo un mikro komersantu definīcijai (darbinieku skaits ir mazāk par 50).

Informācija par projektu:

Sīkākas ziņas http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15437

Ilze Šteine

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.02.26.mazajiem_un_videjiem_uznemumiem.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki