Lauku bloku precizēšana

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no 1. III, izmantojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu, ir iespējams iesniegt lauku bloku precizēšanas pieprasījumus 2013./2014. gada platību maksājumu sezonai.

Lauku bloki ir jāprecizē, ja LAD lauku bloku kartē zemei, kuru apstrādājat un kura ir bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī 2003. gada 30. jūnijā, nav uzrādīts lauku bloks vai situācija lauku bloku kartē un dabā atšķiras.

Sīkākas ziņas: http://ejuz.lv/op6rs.

Ilze Šteine

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.03.12.lauku_bloku_precizesana.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki