Talka Dāvidpļavā

Šķūnītis Dāvidpļavā

6. IV plkst. 11.00 Slīteres nacionālajā parkā, Dundagas novada Šlīterē, Dāvidpļavas talka.

Aicinām dabas draugus nākt talkā atbrīvot pļavu no krūmiem! Pulcēšanās pie «Šlīteres mežniecības», Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas biroja.

Sen pagājis tas laiks, kad Dāvipļavā pļāva sienu lopiem. Par to liecina vien siena šķūnīša paliekas. Pļava ir mājvieta ļoti retiem kukaiņiem, gliemjiem un augiem. Tāpēc nedrīkst pieļaut pļavas aizaugšanu ar krūmiem un kokiem. Talcinieki kopīgiem spēkiem savilks un sanesīs nozāģētos krūmus, zarus uz ugunskuru. Mēs garantējam iespēju izkustēties, darba cimdus un sātīgu, uz ugunskura gatavotu maltīti.

Slīteres nacionālais parks dibināts 1923. gadā, pirms 90 gadiem. Tā ir otra vecākā dabas teritorija Latvijā. Dāvidpļava atrodas Šlīteres Zilo kalnu pakājē, to ieskauj vecākie un no dabas daudzveidības viedokļa vērtīgākie nacionālā parka platlapju meži.

Ja esat nolēmis piedalīties, lūdzu zvaniet Helmutam Hofmanim pa tālruni 26444121 vai rakstiet Andrai Ratkevičai uz e-pasta adresi andra.ratkevica@daba.gov.lv.

Andra Ratkeviča

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.03.13.talku_davidplava.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki