A/s «Latvenergo» sociālā atbalsta kampaņa

Mainīti Latvenergo dāvanu karšu (elektrības norēķinu kartes par Ls 53,70) izsniegšanas nosacījumi un kartes drīkst izsniegt arī mērķa grupai «citas mazaizsargātas ģimenes ar bērniem».

Tās ir:

  • ģimenes, kurās ir bērni, kas slimo ar celiakiju;
  • ģimenes ar bērniem, kas dzimuši pēc 01.01. 2013.;
  • Černobiļas AES avāriju seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes, kurās ir bērni;
  • nepilnās ģimenes, kurās zaudēts kāds no apgādniekiem vai viens no vecākiem audzina bērnu viens;
  • ģimenes ar bērniem, kurās kāds no vecākiem ir invalīds.

Kartes izsniegs pēc jau esošās kārtības — viena mājsaimniecība var saņemt tikai 1 dāvanu karti. Arī ja tā atbilst vairākām mērķu grupām. Tas ir, karti varēs saņemt tikai tās ģimenes, kas vēl nav saņēmušas nevienu karti.

Savukārt pēc 01.04.2013. atkārtoti karti varēs saņemt tikai daudzbērnu ģimenes, t.i., daudzbērnu ģimenes, kas jau ir saņēmušas vienu dāvanu karti, varēs saņemt otru karti.

Dāvanu kartes izsniedz, ja uzrāda numuru a/s «Latvenergo» elektrības piegādes līgumam, kas noslēgts par adresi, kurā dāvanu kartes saņēmējs deklarēts, dzīvo un lieto elektroenerģiju. Dāvanu kartes var saņemt Dundagas novada Sociālajā dienestā.

Pieņemšanas laiks: pirmdienās un trešdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00; piektdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00.

Sociālā dienesta vadītāja Ineta Mauriņa
Tālrunis 63200803, 26618686.

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.03.15.elektribas_davanu_kartes.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki