Gavilēsim kopā par mūziķu panākumiem!

13. III izrādījies neparasti veiksmīga diena Dundagas Mākslas un mūzikas skolas jaunajiem mūziķiem un viņu pedagogiem: Viesturam Rēriham, Jānim Cirvelim un Ievai Hermanei.

Šajā dienā Saldū noritēja VIII Kurzemes mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkurss. Visi dalībnieki atgriezās ar godalgām!

Priecājamies līdz ar Kolkas mūzikas nodaļas audzēkņiem — Artūru Rundšteinu — 2. vieta tubas spēlē, Kārli Vaļinieku — 3. vieta mežraga spēlē un Tomu Jākobsonu — 3. vieta mežraga spēlē un Dundagas mūzikas nodaļas audzēkņiem: Ernestu Zviedri — 3. vieta sitaminstrumentu spēlē un Kārli Gerdiņu — 3. vieta sitaminstrumentu spēlē.

Kārlim vien puse no punkta pietrūka līdz 2. vietas diplomam.

Savukārt Ogri tajā pašā dienā pieskandināja Latvijas mūzikas skolu un stīgu ansambļu un stīgu orķestru konkurss «Musica de Camera 2013».

Konkursā piedalījās Ziemeļkurzemes kamerorķestris (diriģente Indra Sproģe), kurā spēlē mūsu vijolnieces: Daniēla Damberga, Kristīne Ralle, Žaklīna Ulla Ģigule un Loreta Bergmane ar savu skolotāju Ievu Hermani. Ļoti spēcīgā 8 orķestru konkurencē mūsējie ieguva atzinības diplomu!

Liels prieks par audzēkņu sniegumu, un paldies visiem pedagogiem, kā arī koncertmeistarēm Evitai Ernštreitei un Dacei Šmitei par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā konkursiem!

Linda Celma, DMMS direktora vietniece

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.03.15.gavilesim_kopa_par_muziku_panakumiem.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki