Pašvaldības darba laiks

Darba laiks ar 01.04.2013.:

  • novada domes ēkā, Pils ielā 5,
  • Attīstības un plānošanas nodaļā, Pils ielā 14,
  • Sociālajā dienestā, Talsu ielā 7.
pirmdienās plkst. 8.00 — 12.00 un 13.00 — 18.00
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 8.00 — 12.00 un 13.00 — 17.00
piektdienās plkst. 8.00 — 15.00
You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.03.25.darba_laiks.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki