Kolkas pašdarbnieki rosīgi

Pavasaris ir spraiga darba, mēģinājumu un koncertdzīves piepildīts laiks visiem mūsu novada pašdarbības kolektīviem — XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku dalībniekiem. Arī kolcinieki cītīgi pošas lielajam notikumam.

Aizvadīti jau vairāki kopmēģinājumi. Liels prieks bija uzņemt Talsu, Rojas novada un Dundagas novada jauktos korus kopmēģinājumā pie mums tautas namā. Koristi un virsdiriģents Gints Ceplenieks apbrīnoja mūsu zāles lielisko akustiku: «Šī zāle kā radīta koru koncertiem. Par to ir vērts padomāt!»

Savukārt mūsu koklētāji pirmajā kopmēģinājumā tikās 21. III Jelgavā. Tuvākie pasākumi Dziesmu svētku gatavošanās laikā: 6. IV koru kopmēģinājums, «Mazā skate» Talsos, 17. IV koru kopmēģinājums Talsos, 20. IV koklētāju ansambļu skate Jūrmalā, 27. IV koru skate Talsos.

23. IV Laucienē neaizmirstams pasākums izvērtās diviem mūsu kolektīviem — ansambļiem «Laula» un «Sarma». Uz «Ziņģēm Laucienē» bija atsaukušies 9 kolektīvi, pārsvarā folkloras kopas. Šī gada tēma — «Padomju laika ziņģes par darbu, draudzību, ģimeni, saulainās nākotnes vīziju un turpmākās piecgades plānu». Humors, dzīvesprieks, labas atmiņas, dziesmas, dejas un kopības izjūta… Pat mājupceļā, šoferītim Edgaram piebalsojot, centāmies izdziedāt visas zināmās to laiku dziesmas, kas nu jau folklorizējušās.

Lai spēks, izturība un prieks savām radošajām izpausmēm gan dalībniekiem, gan kolektīvu vadītājiem!

Inora Sproģe

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.04.02.kolkas_pasdarbnieki.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki