2013. gada aprīļa pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...

  • Atmini manu mīklu, kas tas ir: Dundagā tirgus laukumā, Kolkā tautas namā un ārpus tā, Mazirbē skolā? Lieldienu jampadracis!
  • Tā bija uzdrīkstēšanās. Novada domes priekšsēdētājas Lindas Pavlovskas pārdomas.
  • «Pēkšņi jutos, kā nokļuvis filmā par Hariju Poteru». Izglītības speciālists Uldis Katlaps par Anglijā gūto pieredzi.
  • Tik perspektīvs novads ar tik skaistam pludmalēm nepaliks novārtā. Anna Seile par Ziemeļkurzemes piekrastes un Latvijas lauku attīstību, par «lielo» un «mazo» politiku.
  • Vienā līmenī ar bērniem. Saruna ar mūzikas skolotāju un «Mazās skolas» kora vadītāju Sandru Cirveli.
  • Zum–zumm, dun-dunn «Kurzemītē». Divpadsmitais Dunduriņš dunnnn!
  • Aptauja par skolēnu ēdināšanu, fotokonkurss «Ķepa uz sirds», atvērto durvju diena «Mācies kopā ar bērnu»… Kolkas pamatskolas «Skolas vēstis» pārlapojot.
  • Dundagas jaunsargiem jauns vadītājs. Iepazīsimies — Modris Geršmanis!
  • «Mierlinkizt» aicina. Šovasar atkal būs lībiešu bērnu un jauniešu nometne Mazirbē.
  • Baiba Dūda — prezidente! Labvēlīgas pārmaiņas Piļu un muižu asociācijas vadībā.

No 4. aprīļa vaicājiet pēc «Dundadznieka» novada veikalos.

Vai abonējiet to pastā!

Vēlāk varat «Dundadznieku» izlasīt arī internetā.

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.04.03.2013._gada_aprila_pirmaja_dundadznieka_lasiet.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki