Deputātu kandidātu pieteikšana

Dundagas novada vēlēšanu komisijas darba laiks kandidātu sarakstu pieņemšanai pašvaldību 2013. gada vēlēšanām

12. aprīlī plkst. 9.00–12.00
13. aprīlī plkst. 9.00–13.00 iepriekš piesakot
14. aprīlī nestrādā
15. aprīlī plkst. 14.00–18.00
16. aprīlī plkst. 9.00–12.00
17. aprīlī plkst. 9.00–12.00
18. aprīlī nestrādā
19. aprīlī plkst. 12.00–15.00
20. aprīlī plkst. 9.00–13.00 iepriekš piesakot
21. aprīlī nestrādā
22. aprīlī plkst. 14.00–18.00

Pieteikumi iesniedzami Dundagas novada domes administratīvajā ēkā Dundagā, Pils ielā 5-1.


Drošības nauda

Saskaņā ar likumu «Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums» 18. pantu pašvaldību vēlēšanām Dundagas novadā par kandidātu sarakstiem iemaksājamā drošības nauda ir Ls 90.

Bankas rekvizīti drošības naudas ieskaitīšanai:

Saņēmējs: Dundagas novada vēlēšanu komisija
Reģ. nr.: 90009355330
Banka: SWEDBANK  
Bankas kods: HABALV22
Konts: LV20HABA0551036312965

Pārskaitījumā jānorāda:

  • kas naudu iemaksājis,
  • kandidātu saraksta nosaukums par kuru drošības nauda iemaksāta,
  • iemaksas datums.

Ja no šā nosaukuma kandidātu saraksta attiecīgās domes vēlēšanās ir ievēlēts kaut viens deputāts, drošības nauda atdodama iemaksātājiem. Ja nav ievēlēts neviens, iemaksāto naudu ieskaita pašvaldības budžetā.

Tālruņi informācijai: 63237850 un 26342122.

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.04.03.deputatu_kandidatu_pietieksana.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki