Apspriede par tūrismu

3. IV pils mazajā zālē novada tūrisma organizatore un Dundagas Tūrisma informācijas centra (TIC) vadītāja Alanda Pūliņa un Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Andra Ratkeviča bija aicinājušas kopā tūrisma nozarē iesaistītos — aptuveni 20 interesentu.

Vispirms A. Ratkeviča iepazīstināja ar Slīteres nacionālā parka (SNP) 90 gadu jubilejas pasākumiem. Maija beigās iznāks SNP vēstnesis — galvenokārt veltīts šai tēmai, kā arī vienam no gada notikumiem mūsu pusē — Slīteres Ceļotāju dienām 1. un 2. VI. Klātesošie uzzināja par jauniem parka labiekārtošanā — taku atjaunošanu, stāvlaukumu izveidi, putnu novērošanas torņa celtniecību. To visu ceļotāji varēs baudīt jau šovasar. Visi arī aicināti piedalīties fotokonkursā «Slīteres nacionālajam parkam — 90», kas notiks līdz oktobrim un par ko ziņosim atsevišķi.

Novada tūrisma organizatore pastāstīja par paveikto un iecerēto tirgvedībā. Par novada piedāvājumiem tūrismā ir vēstīts Kurzemes kartē ceļvedī, Kurzemes apceļošanas avīzē, «Lauku ceļotāja» jaunajos maršrutos, sadarbībā ar Talsu, Rojas un Mērsraga TIC izdotajā kartē ceļvedī 6 valodās. Dundagas TIC kopā ar SNP gatavo SNP avīzi, arī ziņas par Ceļotāju dienām. Dažādām tūrisma firmām un TIC ir izsūtīti galda kalendāri. Novada tūrisms ir pārstāvēts starptautiskajās tūrisma izstādēs.

Klātesošie nolēma līdz mēneša vidum apkopot visus piedāvājumus Ceļotāju dienām, ko ievietot gan SNP avīzē, gan īpašajā Ceļotāju dienu interneta vietnē www.sliteresdiena.wordpress.com. Šogad Ceļotāju dienu uzsvars — nacionālā parka 90 gadi, daba un kultūrvēsture, atsevišķa piedāvājumu buķete gaidīs ģimenes ar bērniem, kā parasti būs objekti, kas aicinās abas dienas. Šogad ceļotājiem piedāvās arī jau gatavas programmas vienai vai abām dienām. Informācijas punktos Dundagas TIC, Šlīteres bākā, Mazirbes Lībiešu tautas namā, Kolkasragā un Kolkas līvu centrā «Kūolka» būs pieejama SNP avīze un programma ar karti.

Vēl pils direktore Baiba Dūda aicināja apspriest ideju — veidot novada tūrisma attīstības konsultatīvo padomi. Gaidām ierosinājumus! Savukārt domes deputāte Gunta Abaja un pašvaldības lauku attīstības konsultante Ilze Šteine ziņoja par Uzņēmēju konsultatīvās padomes veidošanu un sadarbību ar pašvaldību, kā arī rosināja rakstīt projektus Lauku atbalsta dienestam, lai uzņēmumi iegūtu finansējumu.

Klāt bija un ar Alandu Pūliņu aprunājās Alnis Auziņš

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.04.08.apsriede_par_turismu.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki