Mazirbes skolā 2013. gada 1. ceturksnī

2013. gada 1. ceturksnī Mazirbes internātpamatskolā un sadarbības partneru skolās — Dundagas vidusskolā, Talsu pamatskolā un Kolkas pamatskolā — turpinās projekts «Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālā atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā».

Dundagas vidusskolā tika noorganizēta personu izpēte karjeras jomā — 1.-6.klases audzēkņiem un 7.–9. klases audzēkņiem, kopumā 67 skolēniem.

24. aprīlī Kolkas pamatskolā un 29. maijā Mazirbes internātpamatskolā notiks projekta 6. aktivitātē paredzētā darba un sadzīves prasmju praktiskā nodarbība.

5.–7. jūnijā tiks organizēta nometne Kolkas pamatskolā. Nometnē piedalīsies skolēni no Mazirbes internātpamatskolas, Kolkas pamatskolas, Talsu pamatskolas un Dundagas vidusskolas mērķa grupām.

Ilze Kriķīte


Projekts «Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas novadā»

Ieguldījums tavā nākotnē!
Projekta numurs 2011/0035/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/O91

zinas/2013.04.09.mazirbes_skola_2013._gada_1._pirmaja_puse.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki