Pieņems platību maksājumu iesniegumus

15. IV sāksies 2013. gada platību maksājumu iesniegumu pieņemšana.

Lauksaimniekiem, kas pirmo reizi vēlas pieteikties platību maksājumu saņemšanai, jāreģistrējas par Lauku atbalsta dienesta (LAD) klientiem. To var izdarīt LAD reģionālajā lauksamniecības pārvaldē Klientu apkalpošanas un administratīvajā daļā Talsos, Dundagas ielā 4.

No 15. IV reģionālajā pārvaldē būs pieejamas iesniegumu veidlapas, informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai un lauku bloku kartes.

Aizpildīts iesniegums un lauku bloku kartes ar precīzi iezīmētām platībām LAD jāiesniedz līdz 15. V. Dokumentus pieņems arī līdz 10. VI (ieskaitot), taču piemērojot 1% atbalsta apjoma samazinājumu par katru nokavēto darba dienu pēc 15. V.

LAD klienti, kas reģistrējušies kā EPS lietotāji, platību maksājumu iesniegumu 2013. gadam var iesniegt jau no 8. IV.

LAD aicina klientus izmantot elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), kuras priekšrocības, sagatavojot platību maksājumu iesniegumu, ir iespēja taupīt laiku un izvairīties no neprecizitātēm tā aizpildīšanā.

Sīkāka informācija par EPS un tā lietošanu, kā arī 2013. gada platību maksājumu atbalsta saņemšanas nosacījumi atrodama LAD interneta vietnes www.lad.gov.lv sadaļā «Tiešie maksājumi».

Ilze Šteine

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.04.09.pienems_platibu_maksajumu_iesniegumus.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki