Būvniecības ieceres publiskā apspriešana

Būvniecības ieceres nosaukums un adrese: a/s «Latvijas Valsts meži» biroja ēka Dundagā, zemes vienībās ar kadastra numuriem 8850 020 0515 un 8850 020 0222.

Ierosinātājs: a/s «Latvijas Valsts meži», reģistrācijas numurs 40003466281, Aldis Felts mobilais tālrunis: 29183090.

Projektētājs: SIA «5. iela», Ija Rudzīte, tālrunis 67502158.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 30.04.2013. plkst. 15.00 Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas telpās, Dundagas pilī, Dundagā, Pils ielā 14, LV 3270.

Materiāli apskatāmi un atsauksmes iesniedzamas turpat līdz 10.05.2013.

Sīkākas ziņas pa tālruni: 63237857.

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.04.10.buvniecibas_ieceres_nodosana_publiskai_apspriesanai.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki