Teātra diena Mazirbē

Jau devīto gadu Mazirbes internātpamatskolā notiek Kurzemes speciālo skolu dramatisko kolektīvu festivāls «Teātra diena Mazirbē».

Festivālā piedalās dramatiskie kolektīvi no Pelču, Tukuma, Upesgrīvas, Purmsātu, Lažas, Mazirbes un Liepājas speciālajām skolām. Ik gadu šajā pasākumā kā viesi piedalās arī Dundagas vidusskolas skolēni. Šogad visas skolas bija sagatavojušas pasaku iestudējumus, pasākuma ievadā spēlēja Kolkas pamatskolas koklētāji.

Šo pasākumu Mazirbes skolēni gaida ar lielu nepacietību un interesi — ir iespēja redzēt dažādas izrādes, satikt citu skolu skolēnus un pašiem ļoti patīk spēlēt teātri — skolēni atraisās, kļūst pašapzinīgāki, drošāki. Mazirbnieki šogad sagatavoja latviešu tautas pasaku «Nabaga vīra nelaime», izrādē piedalījās profesionālās pamatizglītības audzēkņi: Roberts Karelovs, Lauma Kalmane, Dainis Mūrnieks, Elvijs Stumbris un Jānis Brencis.

Žūrijā šogad darbojās Alnis Auziņš, Vaira Kamara, Antra Vētra, Benita Ose un Linda Pavlovska.

Ilze Kriķīte

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.04.10.teatra_diena_mazirbe.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki