Dundagas dejotāji saņēmuši ceļazīmi uz Dziesmu un deju svētkiem

Sestdien Sabilē notika deju kolektīvu skate. Skatē piedalījās arī divi mūsu novada deju kolektīvi — vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvi «Dun-dang». Abi kolektīvi ieguva pirmās pakāpes diplomus, tādējādi kļūstot par Dziesmu un deju svētku dalībniekiem.

Paldies vadītājai Dacei Treinovskai un visiem dejotājiem par izturību.

Raitu soli Dziesmu svētku koncertos Daugavas stadionā 4., 5. un 6. jūlijā!

Smaida Šnikvalde

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.04.23.dundagas_dejotaji_sanemusi_celazimi_uz_dziesmu_un_deju_svetkiem.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki