Ūdensprojektā

Dundagas novada dome

Līdzfinansē Eiropas Savienība
Ieguldījums tavā nākotnē!

Stāsta projekta vadītājs Guntis Kārklevalks.

24. IV atsākās darbi ūdenssaimniecības projektā «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā». Tīklus izbūvēt pabeidza jau pērnā gada nogalē. Tagad tikai vajag labiekārtot teritoriju un asfaltēt Meža un Īso ielu, atsevišķus posmus pie bērnudārza un daudzdzīvokļu mājas Maija ielā 6. Jāpabeidz labiekārtot ielas, kur ir jau uzliets asfalts.

Kanalizācijas sūkņu stacijas darbojas tikai no šī gada februāra. Aizkavējās elektrības pieslēguma ierīkošana, jo a/s «Latvenergo» ir pietiekami liels birokrātiskais process, lai tiktu pie nepieciešamās izbūves.

Aicinu Brīvības, Upes un Puķu ielas iedzīvotājus pieteikt pieslēgumu. Mājās, kurās ir pašvaldības dzīvokļi, esam gatavi no pašvaldības puses piedalīties šo pieslēgumu ierīkošanā. Vasarā būvinspektors apsekos īpašumus. Tos, kas nebūs pieslēgušies un turpinās pludināt kanalizācijas ūdeņus uz upi, brīdinās par iespējamām sankcijām. Trase ir izbūvēta, un iedzīvotājiem ir jāpiesaka pieslēgums.

Saskaņā ar projektu darbi jāpabeidz līdz 1. VI. Grūti pateikt, vai tas izdosies. Ja ne, tie vēl turpināsies jūnija sākumā. Atsevišķus darbus varbūt nāksies veikt vēlāk. Darbi bija jāatsāk jau aprīļa otrajā nedēļā, taču šī pavasara laika apstākļu dēļ tos varēja uzsākt divas nedēļas vēlāk, nekā paredzēts. Jārēķinās, ka būvniekam vēl citur ir kādi objekti. Pie mums vēl daudzās vietās ir mitrs, piemēram, pie bērnudārza. Kamēr zeme vēl nav nožuvusi, labiekārtot nav jēgas. Sāksim darbus tajās vietās, kur jau zeme ir apžuvusi. Neviena vieta nepaliks nesakārtota. Aicinu cilvēkus būt pacietīgiem un izturēt vēl šo mēnesi. Ja ir kādi jautājumi, nāciet pie manis un vaicājiet, nevis izsakiet minējumus.

Tagad esam ieguvuši jaunas trases un centrālās ūdensvadu maģistrāles. Daudzdzīvokļu mājās, kur vajag, jānomaina stāvvadi, kas aizsērējuši vēl no veciem laikiem, tad ūdens būs vēl tīrāks. Iespējas pieslēgties kanalizācijas tīkliem ir tikai pašu ziņā. Izmaksas, ko sedz ES, ir neatsveramas! Par pašvaldības līdzekļiem to nevar izdarīt. Tas ir neiespējami!

Vēl vajadzētu īstenot virsūdeņu novadīšanas projektu, kas nav pabeigts. Pašvaldība šim projektam budžetā paredzējusi līdzekļus. Problēmas ar virsūdeņu novadīšanu Dundagā jau ir sen. Par to sākām runāt 2011. gadā. Ūdens krājas daudzdzīvokļu māju pagrabos, pie bērnudārza, dārziņi pie Talsu ielas 5 pārplūst… Eiropas Savienība projektus virsūdeņu novadīšanai neparedz. Pašvaldība piešķīra līdzekļus, lai projektētājs jau pērn veiktu topogrāfiskos uzmērījumus no Pils ielas, gar Maija un Talsu ielu līdz «Mazajai skolai». To vajadzēja, lai saprastu, no kurienes šie ūdeņi jāsavāc un uz kurieni jānovada. Tad varēs ūdeni savākt un caur filtriem novadīt uz dīķi.

Bērnudārza teritorija pašlaik ir kā būvlaukums. Darbiniekiem, bērniem un vecākiem būs vēl šādas tādas neērtības kādu laiku jāpacieš. Pērnajā rudenī tur izraka kanalizācijas trasi un ūdensvadu, tagad vajadzētu novadīt virsūdeņus un vēl ēkai nomainīt jumtu. Bērnudārza publiskajā pusē ūdens neiet prom. Tas neplūda prom arī pirms ūdenssaimniecības projekta, bet pašlaik vietām ar to ir vēl sliktāk. Diemžēl projektētāja vainas dēļ, jo tas nepilda līgumsaistības, virsūdens novadīšanas darbi kavējas, taču jācer, ka izdosies tos šogad pabeigt. Tad arī virsūdeņi būs novadīti.

Diāna Siliņa

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.04.29.udensprojekta.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki