Kafija ar politiķiem

25. IV domes sēžu zālē «Līkajā muižā» teju divas stundas novada jaunieši tikās ar domes deputātiem.

Norisi vadīja jauniešu domes vadītāja Aiga Ūdre un vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Inese Freimute. Vispirms A. Ūdre īsi iepazīstināja, ka neformālais sadarbības veids «Kafija ar politiķiem» dzimis Zviedrijā un ka pēdējos gados tas kļūst aizvien populārāks arī Latvijā. Dundagā šāda pulcēšanās notika pirmo reizi, un tās vadmotīvs bija lauzt ledu — visdažādāko iesīkstējušo priekšstatu, aplamu pieņēmumu, neuzticēšanās ledu, lai atbrīvotu ceļu saprašanās, uzdrošināšanās un radošuma straumei.

Pēc savstarpējas iepazīšanās visi dalībnieki — kafiju cienošie deputāti Gunta Abaja, Benita Ose, Guntis Pirvits, Regīna Rūmniece, Una Sila, Smaida Šnikvalde un Aldons Zumbergs (minēti alfabēta secībā. — Red.) un reizes piecas kuplākā skaitā esošie jaunieši gan no jauniešu domes, gan vidusskolas skolēnu pašpārvaldes — īsi raksturoja tipāžus «deputāts» un «jaunietis». Proti, uz pretējām sienām bija uzzīmēti divi cilvēciņi, un visiem dalībniekiem vajadzēja tiem dot īsu raksturojumu, ko ar līmlapiņu palīdzību piestiprināja pie katra no tā. Lūk, daži citāti. Par deputātu: «tautas kalps», «sabiedrības spogulis», «nenormāli gudrs», «nopietns», «Saeima, Šlesers, Zatlers», tomēr pāri visam bija — «atbildīgs». Par jaunieti: «radošs», «zinātkārs», «izklaides mīlošs», «ar skatu uz Rīgu», «iespējas».

Tālāk klātesošie darba grupās apsprieda četras tēmas: «Jauniešu un pašvaldības sadarbības iespējas», «Kā jaunieši var iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā un izteikt savu viedokli», «Jauniešu centru izveide un darbība» un «Jauniešu brīvais laiks: iespējas, infrastruktūra, vēlmes». Pēc zināma laika grupu sastāvs mainījās, bet katrā vietā palika viens no iepriekšējā pulka, lai iepazīstinātu jaunpienācējus ar spriesto. Saprotams, visi domāja, sprieda, strīdējās un pa reizei iesmējās, dzerot kafiju vai tēju, kamēr četrās tēmu pieturvietās bija paviesojušās visas četras grupas. Beigās — grupu prezentācijas.

«Jauniešu un pašvaldības sadarbības iespējas». Viena no galvenajām atziņām — nepietiekama informācijas apmaiņa starp abām pusēm, jauniešiem un deputātiem. Jaunieši atzina, ka nav pat zinājuši, ka var brīvi apmeklēt komiteju un domes sēdes, izteica lūgumu pēc mūsdienīgas interneta lapas pašvaldībai, kā arī novēlējumu savstarpēji informēt vienam otru visos iespējamos veidos.

«Kā jaunieši var iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā un izteikt savu viedokli». Jaunieši pauda vēlmi iepazīties ar pašvaldības darba struktūru, virzīt savas idejas uz komitejām, veidot jauniešu biedrības, novēlēja šādas tikšanās rīkot vairāk un biežāk.

«Jauniešu centru izveide un darbība». Jaunieši minēja naudas piesaisti ar projektu starpniecību un uzsvēra, ka Dundagā vajag savu jauniešu centru un Kolkā — savu, minēja sadarbību ar līdzīgiem centriem kaimiņos un atzina, ka svarīgākais ir pašiem formulēt, ko šādā centrā jaunieši grib darīt.

«Jauniešu brīvais laiks: iespējas, infrastruktūra, vēlmes». Te uzvirmoja dažādas idejas, sākot no Kolkas sporta halles izmantošanas un beidzot ar BMX trasi, basketbola grozu, skolu stadionu labiekārtošanu, publiskas peldvietas izveidi Dundagā, slēpošanas trases ierīkošanu Šlīterē un pat labiekārtotām telpām šaham (!).

Noslēgumā politiķi ierosināja, ka, rīkojot nākamās tikšanās reizes, jāpadomā par citu laiku vai pat dienu — brīvdienu, lai būtu pārstāvēti ne tikai Dundagas un Kolkas skolu jaunieši, bet arī strādājošā jaunatne, savukārt tikšanās vadītājas solīja ideju apkopojumu nodot politiķiem tālākai pilnveidei, attīstīšanai un, pats galvenais, rīcībai.

Ko piebilst? Kā iesākums «Kafija ar politiķiem» bija vērtīgs pasākums, bet to, kādus tas nesīs augļus, rādīs nākotne. Arī to, vai šādas tikšanās kļūs regulāras. Te svarīgi atgādināt, ka ir jau vēl citas sabiedrības mērķgrupas — gan profesiju lūkojumā, gan pēc vecuma iedalījuma. Tā ka darba lauks ir plašs, un «jaunajiem» deputātiem būs jāatrota piedurknes. Lai veicas!

Alnis Auziņš

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.04.30.kafija_ar_politikiem.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki