Sākas pils pagalma rekonstrukcija

Šonedēļ, sākot no 30. IV, ieiet pilī varēs no terases, jo pils pagalmā sāksies rekonstrukcijas darbi. Stāsta projektu vadītājs Guntis Kļaviņš.

Ir apstiprināts ELFLA projekts «Viduslaiku pils pagalma rekonstrukcija», kas sāksies maijā. Tajā paredzēts labiekārtot pils pagalmu: rekonstruēt apaļo akmens bruģi, mazliet mainīt plākšņu izvietojumu, pazemē nodrošināt lietus ūdens novadīšanu uz dīķi caur pils pagalma vārtiem, pils kanalizāciju pieslēgt pie jaunā kanalizācijas vada. Labiekārtos arī to daļu, kur puķudobes un sliekšņi pie mazajiem vārtiem. Darbs notiks kultūras pieminekļa teritorijā, tāpēc būs visa veida uzraudzība: būvuzraudzība no pašvaldības puses, arheoloģiskā uzraudzība, ko pieprasa Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, un autoruzraudzība. Projekta autors ir Andis Špaks, kas jau daudz ko mūsu pilī projektējis. Izpildītājs — SIA «Erteks», kas pērn rekonstruēja pils 2. stāva gaiteni.

Būvdarbi pagalmā izmaksās Ls 88 000, no tiem Ls 36 000 dod Eiropas Savienība (ES). Tās ir izmaksas bez PVN. Vēl ES piešķir Ls 1260 būvdarbu arheoloģiskajai uzraudzībai un Ls 980 būvuzraudzībai. Pašvaldība sedz vairāk nekā pusi izdevumu.

Paredzētie darbi var ilgt līdz pat rudenim.

Diāna Siliņa

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.04.30.pils_pagalms.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki