Pils svētki

18. V svētki Dundagas pilī «Ar dziesmu Dun, ar deju Dang».

Laukumā pie pils

Plkst. 10.00

  • Svētku atklāšana ar saimes modināšanu.
  • Rīta rosme.
  • Brokastu kafija mūzikas skaņās.
  • Dziedāšana un dancošana.
  • Tirgošanās, atrakcijas, spēles, radošās darbnīcas u.c. nodarbes.

Piedalās «Kurzemītes» bērni, «Dun–dang» maziem dejotāi, vidusskolas tautas deju kolektīvs, ansamblim «Sendienas», konkursa «Cālis un Gailis» laureāti, vokālās studijas «Dziesmu dārzs» ansamblis un Talsu pūtējiem.

Plkst. 13.30 modes skate «Amata godu mans ancuks rāda».


Pilī

  • Plkst. 15.00 «Lai saulīte rotājās». Ziemeļkurzemes stīgu orķestra un Dundagas vidusskolas kora un ansambļa koncerts. Ieeja bez maksas.
  • Plkst. 17.00 deju grupas «Sensus» lielkoncerts «Dzīvais siluets».
  • Plkst. 19.00 Dziesmu svētku ieskaņas koncerts «Ai, tēvu zeme, stūru stūriem». Piedalās Dundagas novada amatiermākslas kolektīvi. Ieeja bez maksas.
  • Plkst. 21.00 ballēšanās ar «Lustīgo Blūmīzeri» Ieeja Ls 2 (.
You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.04.30.pils_svetki.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki