Konkurss mežizstrādes pakalpojumu sniedzējiem

Izsludināts konkurss par atbalstu tehnikas iegādei.

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma «Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)» aktivitātē «Esošās saimniecības darbības attīstība vai dažādošana», atbalstot tikai mežkopības un citas mežizstrādes darbības (NACE 2. red. A sadaļas 02.10. klase), izņemot meža koku audzētavu darbību, un mežsaimniecības palīgdarbības (NACE 2. red. A sadaļas 02.40. klase) — tikai mežizstrādes pakalpojumu sniegšana.

Devītās kārtas projektu iesniegumus pieņems no 03.06.2013. līdz 03.07.2013. ar kopējo publisko finansējumu Ls 1 000 000. Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ražošanas pamatlīdzekļu iegādei ir astoņi mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Būvniecību aktivitātē neatbalsta.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami interneta lapas www.lad.gov.lv sadaļā «ES atbalsts».

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Ziemeļkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē Talsos, Dundagas ielā 4, Klientu apkalpošanas daļā (tālr. 63237806), elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) vai izmantojot LAD elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS).

Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas interneta lapā www.lad.gov.lv.

Ilze Šteine

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.05.07.konkurss_mezizstrades_pakalpojumu_sniedzejiem.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki