2013. gada maija pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...

  • Ar dziesmu «Dun», ar deju «Dang». Pils diena 18. V — pilna programma.
  • Pase un identifikācijas karte — OK, autovadītāja apliecība gan nederēs! Īsa pamācība, kā vēlēt novada domi.
  • Ieeja pilī no terases! Sākusies pils pagalma pārbūve.
  • Lielā talka, ūdensprojekts un ielu apgaismojums. Dundagā darbi rit pilnā sparā.
  • Vajag tik rakt! Arī par nākotnes strādāšanu: piecas vēlētāju apvienības, piecas programmas.
  • Gan prieks sirdī, gan kamols kaklā. Vērojumi Līvu savienības kopsapulcē un saruna ar savienības vadītāju Ievu Ernštreiti.
  • Pilī, Vilnas fabrikā, SIA «Līcis–93»… Baltkrievijas vēstnieks Aleksandrs Gerasimenko mūspusē.
  • «Tādas tikšanās jārīko biežāk un vairāk». Jaunieši kafijo ar politiķiem.
  • Visapkārt namu bija liels mežs. Muzeju naktī Kubalu skolā–muzejā.

No 9. maija vaicājiet pēc «Dundadznieka» novada veikalos.

Vai abonējiet to pastā!

Vēlāk varat «Dundadznieku» izlasīt arī internetā.

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.05.08.2013._gada_maija_pirmaja_dundadznieka_lasiet.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki