Ceļš uz sasniegumiem nav viegls

Kristīne Emerberga

Latvijas profesionālās ievirzes izglītības mākslas programmas audzēkņu valsts konkursā vislabāk no Dundagas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņiem veicies Kristīnei Emerbergai.

Kristīnes darbs «Jūra un viļņi»

Konkursā šogad piedalījās 290 audzēkņi. Kurzemes reģiona mākslas skolu audzēkņus un skolotājus laipni uzņēma Kandavas Mākslas un mūzikas skola.

Skolas katrā vecuma grupā dalībai konkursā varēja izvirzīt tikai vienu audzēkni. Mūsu skolu pārstāvēja Emīls Niks Mauriņš (1. grupa, līdz 9 gadiem), Kristīne Emerberga (2. grupa, 10–12 gadi), Marta Freimute (3. grupa, 13–15 gadi) un Natālija Tjujuševa (4. grupa, no 16 gadu vecuma).

Konkursa tēma bija saistīta ar Jāzepa Vītola daiļradi. Audzēkņi interpretēja J. Vītola mūziku atbilstoši konkursa uzdevumam. Katra vecuma grupa izpildīja savu uzdevumu, ko uzzināja tikai konkursa dienā pēc skaņdarbu noklausīšanās.

Žūrija vērtēja darbus, vienlaikus klausoties atbilstošo J. Vītola skaņdarbu. Darbus vērtēja pēc 3 kritērijiem: 1) darba izteiksmīgums un vizuālais risinājums; 2) izvēlētās tehnikas pārzināšana un prasmīgs lietojums; 3) pamatojums par vizuālā darba atbilstību skaņdarbam. Katru kritēriju žūrija vērtēja atsevišķi 10 punktu skalā.

Diploms Dāvanā Māra Bišofa zīmējumu grāmata

Mūsu audzēkņi savas prasmes parādīja godam. Kristīnes Emerbergas darbu visi žūrijas locekļi novērtēja ar 8 punktiem. Par to arī Kristīnei Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociācijas diploms par radošu un izteiksmīgu Jāzepa Vītola mūzikas tēlojumu mākslas darbā profesionālās ievirzes mākslas programmu audzēkņu valsts konkursā un Latvijas Nacionālā kultūras centra atzinība par izcilu sniegumu profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu valsts konkursā, interpretējot Jāzepa Vītola mūziku, kā arī dāvanā Māra Bišofa zīmējumu grāmata!


Marta Freimute ar savu darbu Natālija Tjujuševa ar savu darbu Emīls Niks Mauriņš ar savu darbu

Skolotāja Dace Čodera atzīmē: «Ceļš uz sasniegumiem nav viegls, jāiegulda papildu darbs un izdoma. Mūsējie ir malači, ka patstāvīgi tika galā ar konkursa uzdevumiem, jo tie nebija viegli! Ar audzēkņiem gatavojāmies stundu laikā un papildus. Kristīnei palīdzēja tas, ka viņa mācās arī mūzikas nodaļā. Tas lieti noderēja konkursa uzdevuma rakstiskajā daļā, kur vajadzēja aprakstīt saklausīto un attēloto.»

Kristīnes darba «Jūra un viļņi» apraksts: «Šī mūzika man saistījās ar jūras viļņiem. Jūrai ir dažādas krāsas un kustība. Mūzika ir dažāda skaņās un mainīga kā jūra. Jūrā lielie viļņi ir forte, un mazie viļņi — piano. Klausoties J. Vītola mūziku, redzu dažādus un krāsainus viļņus jūrā.»

Gatavošanās konkursam arī bija radoša un izteiksmīga! Viss sākās 6. februārī, kad mākslas nodaļā notika radošā darbnīca «J. Vītolam — 150», kurā solfedžo un mūzikas literatūras skolotāja Inga Šmēdiņa labprāt palīdzēja mazajiem māksliniekiem labāk iepazīt Jāzepa Vītola daiļradi un gūt ieskatu skaņdarbu uzbūvē. Klausījāmies dažādus J. Vītola skaņdarbus un mēģinājām iedomāties, kā tos attēlot krāsās. Radošajā darbnīcā piedalījās arī mūzikas nodaļas audzēknes. Kristīne Ralle iejutās J. Vītola tēlā, Elīze Gerdiņa — Vītola kundzes Annijas tēlā, Loreta Bergmane un Žaklīna Ulla Ģigule bija teicējas un arī J. Vītola skolnieces.

Radošajās darbnīcās

Linda Celma

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.05.09.cels_uz_sasniegumiem_nav_viegls.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki