Mirkļu mozaīka Kubalu skolā–muzejā

8. V vakarā Kubalu skolā–muzejā atklāja Palamuses Oskara Lutsa draudzes skolas muzeja (Igaunija) veidoto ceļojošo izstādi «Pavasaris uz teātra skatuvēm». Tajā piedalījās arī šī kaimiņzemes muzeja direktors Arne Tegelmans. Par spilgtākajiem iespaidiem muzejā stāsta Alanda Pūliņa.

Šajā vakarā piedzīvoju vairākus skaistus brīžus. Vispirms mani pārsteidza pārvērtības tajā saimniecības ēkas telpā, kur bija iekārtota izstāde. Kad tur biju iepriekš, tā bija tukša, bet tagad telpa bija kā atdzīvojusies: to piepildīja vizuāli pievilcīga un kvalitatīva izstāde! Interesanti, ka tajā visi uzraksti bija 3 mazu tautu — somu, igauņu un latviešu — valodā.

Baudījām brīnišķīgu sadraudzību. Saimes istabā ar prieku gājām rotaļās. Mēs igauņu draugiem mācījām «Ādamam bij septiņ' dēl'», viņi savukārt mums kādu no savas tautas rotaļām. Klasē, sēžot solos, saņēmām dziesmu lapas ar notīm: kopīgi mācījāmies dziesmu par Dieva svētību cilvēkiem un zemei latviešu valodā un kādu igauņu dziesmu. Dace Šmite spēlēja uz pērn restaurētajām ērģelītēm.

Noslēgumā visi mielojās ar garšīgo Gunitas Tropiņas kūku un Guntas Abajas gardajiem speķpīrāgiem un ķimeņmaizītēm. Protams, netrūka arī karstas tējas.

Man interesants šķita fakts, ka šī ir ceļojošā izstāde un no Dundagas tā nonāks Druvienā. Priecājos par to, ka starp Kubalu skolu-muzeju un Palamuses Oskara Lutsa skolas muzeju ir izveidojusies un attīstās tik laba sadarbība.

Diānas Siliņas teksts, Alandas Pūliņas foto

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.05.10.mirklu_mozaika_kubalu_skola_muzeja.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki