Esam čakli strādājuši!

Tā sevi pieteic Dundagas Mākslas un mūzikas skolas sagatavošanas klases audzēkņi, kas, skolotājas Sandras Dadzes vadībā strādājot ar dažādiem materiāliem, sarūpējuši izstādi Dundagas PII «Kurzemīte» telpās. Lai visiem prieks aplūkot!

Izstāde

Gita Čače «Taurenis»

Roberts Ludeviks «Saule»

Linda Celma

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.05.13.esam_cakli_stradajusi.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki