Restaurēs pils durvis

Valsts Kultūrkapitāla fonds pēc projekta pieteikuma izvērtēšanas piešķīris finansējumu Dundagas pils 1. stāva ieejas durvju restaurācijai.

Durvis, kas ved no pagalma uz pirmā stāva pagrabiem, ir viena no nedaudzajām oriģinālajām pils arhitektoniskajām detaļām. Lai gan durvis ir sliktā stāvoklī, tās ir restaurējamas. Līdz ar durvju atjaunošanu būs saglābta vēl viena būtiska detaļa kopējā kultūrvēsturiskajā mantojumā.

Baiba Dūda

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.05.13.restaures_pils_durvis.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki