2013. gada maija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...

  • Skolas zvans un pastaiga mežā, rotaļas un ugunskurs, izstāde un filmas, Dinsberga dzeja un atmiņu stāsti, mazvakriņs un diezgan dzīvas bildes. Muzeju naktī Kubalu skolā–muzejā.
  • Rosina pieņemt citādo. Sociālās atbildības projekts paredz ne tikai lifta izbūvi Dundagas Veselības centrā.
  • Kad, kā, kur? Par Dundagas parka estrādes likteni.
  • Ieaud sevi lupatu deķī, paklausies beidzot arī duņdžiņu pūtējus! Pils diena aizvadīta.
  • No Lietuvas, Polijas, Turcijas, Itālijas, Spānijas un Latvijas… Eiropas nedēļa Kolkā.
  • Tilts starp skolēniem un skolotājiem. Vidusskolas pašpārvaldē.
  • Tikai mīlestībā darītais nes augļus. Vairas Kamaras radošā darba vakarā.
  • Viena no pirmajiem divpadsmit. Kultūras zīme tūrismā «Latviskais mantojums» — arī Dženetai Marinskai Kolkā.

No 23. maija vaicājiet pēc «Dundadznieka» novada veikalos.

Vai abonējiet to pastā!

Vēlāk varat «Dundadznieku» izlasīt arī internetā.

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.05.22.2013._gada_maija_otraja_dundadznieka_lasiet.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki