Muzeju naktī Kubalu skolā–muzejā

18. V pievakarē sākās Muzeju nakts, kas noslēdzās 19. V pirmajā stundā.

Andreja Švalbes foto

Ar apkārtnes iepazīšanu, par ko pats Ernests Dinsbergs reiz bija rakstījis, ka «visapkārt namu bija liels mežs», vecās drukas lasīšanu un čupu burtu rakstīšanu pēc skolotājas Tropiņa kundzes norādījumiem sākās šis pasākums, kas vakara gaitā pulcēja ap pieciem desmitiem interesantu.

Lielā projekta ieguvumā — muzeja jaunbūvē — varēja iepazīties ar igauņu klasiķa Oskara Lutsa romāna «Kevade» («Pavasaris») iestudējumiem dažādos teātros, ieskaitot mūsu Jaunatnes teātri, kā arī redzēt šai 1980. gada izrādei par godu veidotu igauņu dokumentālo filmu. Savukārt augšstāvā apmeklētājus gaidīja igauņu mākslas filmas — šī paša darba ekranizējuma — fragmenti.

Tālāk vakaru piepildīja rotaļas skolas pagalmā, E. Dinsberga pavasara attēlojums dzejas valodā, ko zem Dinsberga loga priekšā cēla Baiba Tendere un Elma Zadiņa.

Tad atkal muzeja jaunajā ēkā uz sienas attēlotās lielās bildes ļāva izsekot stāstam par Dundagas puses vēsturi no 20. gs. sākuma līdz pat mūsdienām, atklājot pārvērtības mūsu dzīvē — gan dabā, gan apģērbos, gan tehnikā. Viens no stāsta galvenajiem tēliem bija mežs.

Pēc tam — mežmala ar ugunskuru un stāstiem tā gaismā. Bet vēl pēc kāda laika visi atkal pulcējās muzeja ēkā, jo pēc programmas bija «mazvakriņs a pakuod». Vakarējot apmeklētāji saskanīgi uzdziedāja tautasdziesmas, reize novērtējot Daces Šmites māku spēlēt harmoniju — pērn restaurētas mazas ērģelītes.

Tas vēl nebija viss! Vēl gaidīja nakts pastaiga pa Kubalu un Kužnieku laukiem. Un tur, pļavā — pārsteigums: liels ekrāns, kurā mainās bildes — nupat šajā pievakarē piedzīvotie brīži! Šos zili zaļos brīnumus, pats noslēpies nemanāms, rādīja Aldis Pinkens.

Jāpiebilst, ka visu vakara gaitu organizēja skolas zvans, vēstot par kārtēja programmas punkta beigām un aicinot patālāk apkaimē aizklīdušos atgriezties. Un vēl kā caurviju tēli pasākumu apdzīvoja divi fotogrāfi. Ar abu fiksētajiem mirkļiem še internetā iepazīstinām lasītājus.

Paldies muzeja ļaudīm un viņu daudzajiem palīgiem!

Alnis Auziņš

Vairāk «Dundadzniekā»!

Ervina Lenša foto

Paldies visiem!

Šo Muzeju nakti Kubalu skolā veidojām mēs visi, vismaz 82 dalībnieki. Par pārsteigumu nakts pastaigā gādāja Aldis Pinkens, rotaļas un dziesmas izspēlēja Dzintra Tauniņa, Evita Ernštreite un Dace Šmite, meža zaļumu līdzēja sajust Rūta Abaja un Lienīte Iesalniece, datu apstrāde un tehniskais aprīkojums bija Mārtiņa Abaja rūpe, ciemiņus sagaidot, līdzēja Evita Tropiņa, raušus cepa Gunta Abaja, pavasari E. Dinsberga vārdiem izteica Baiba Tendere un Elma Zadiņa, par ugunskuru gādāja Edijs un Ernests Tropiņi, fotografēja Andrejs Švalbe un Ervīns Lenšs, lidoja Madars Mileiko, no medībām ieradās Aigars Zadiņš.

No muzeja fotogrāfiju krājumiem veidoto stāstu par dundziniekiem mežā detaļās bagātāku un mūsdienām tuvāku vērta mums uzticētie attēli no privātām kolekcijām. Paldies Dainim Balodim, Elmai Zadiņai, Vilmai Kuklei, Ivaram Redviņam, Jurim Janovam, Edgaram Hausmanim, Kārlim Blūmam, Ērikam Bērzkalnam, Lienītei Iesalniecei, Solveigai Siliņai, Kasparam Kristiņam un Andrai Ratkevičai.

Pasākuma tehnisko norisi atbalstīja Aldis Pinkens, Andris Kojro, Jānis Dambītis, Aigars Zadiņš un muzeja darbinieku ģimenes.

Palīdzot O. Lutsa draudzes skolas Igaunijā (Palamuzē) direktoram Arnem Tegelmanam un Igaunijas Filmu institūtam, varējām skatīties filmu Pavasaris/Kevade (Tallinfilm, 1969; režisors Arvo Krūsements).

Laipnu atļauju vakara pastaigai mums sniedza Kubalu un Kužnieku zemes īpašnieki. Mazvakariņām cienastu sarūpēja arī Elma Zadiņa un Milleru ģimene. Pasākumu plānojot, ar vērtīgiem padomiem palīdzēja Vaira Kamara.

Muzejs bagātāks kļuvis ar puķu stādiem (dāvinājusi Mārītes Jurča un Liene Grīnberga), Līgo dziesmu krājumu 1925. g. izdevumā (Iveta Zadiņas dāvinājums). Muzeja darbinieki guvuši vērtīgu pieredzi.

Bet kāds gan būtu šis pavasara vakars bez domīgiem lietus mākoņiem un vēja, putnu balsīm un meža smaržām?

Paldies jums visiem!

Ivars Abajs, muzeja vadītājs

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.05.22.muzeju_nakts.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki