1. VI vēlēsim novada domi!

Klāt pašvaldību vēlēšanas. Dundagas novada iedzīvotāji, kas ir sasnieguši 18 gadu vecumu, balsot var doties uz to vēlēšanu iecirkni, kurā vēlētājs ir reģistrēts.

Mūsu novadā tas būs iespējams 5 iecirkņos: Dundagā — Dundagas pilī, Mazirbē — Mazirbes skolā, Vīdalē — Vīdales skolā, Kaļķos — Vārpniekos, Kolkā — tautas namā. Dundagas novadā ir reģistrēti 5 deputātu kandidātu saraksti (publicējam izlozes secībā): «Kopsolis», «Mūsu novadam», «Novadnieki», «Mēs varam» un «Strādāsim kopā». Pavisam pieteikti ir 50 deputātu kandidāti, no kuriem novada domes sastāvā var tikt ievēlēti tikai 9.

Vēlēšanu dienā visi vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no plkst. 7.00 līdz 22.00. Tiem vēlētājiem, kuri vēlēšanu dienā nevarēs doties uz vēlēšanu iecirkņiem, ir iespēja nobalsot 3 dienas iepriekš visos iecirkņos

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanās.

27. V no plkst. 16.00 līdz 20.00; 28. V no 9.00 līdz 13.00; 29. V (iepriekšējā balsošana) no 17.00 līdz 20.00; 30. V (iepriekšējā balsošana) no 9.00 līdz 12.00; 31. V (iepriekšējā balsošana) no 10.00 līdz 16.00; 1. VI (vēlēšanu diena) no 7.00 līdz 22.00.

Jaunums! Šajās pašvaldību vēlēšanās var doties balsot gan ar pasi, gan ar personas identifikācijas karti. Autovadītāja apliecība balsošanai nederēs!

Ar iesniegtajiem kandidātu sarakstiem un viņu priekšvēlēšanu programmām var iepazīties mūsu laikrakstā, CVK interneta lapā, kā arī visos vēlēšanu iecirkņos no 27. V līdz 1.VI. Iecirkņu darba laiki būs izlikti pie iecirkņiem, publicēti novada domes internetā lapā, kā arī CVK mājas lapā.

Nobalsot varēs arī dzīvesvietā, pirms tam iesniedzot vēlēšanu komisijai rakstisku pieteikumu, norādot šādas ziņas: vārds, uzvārds, personas kods, atrašanās vietas adrese, neierašanās iemesls (pieļaujami divi — veselības stāvokļa dēļ vai ja ir slimnieka kopējs), datums, paraksts. Pieteikumu veidlapas var saņemt vēlēšanu iecirkņos, novada domē, interneta vietnēs, un tie jāiesniedz līdz 1. VI plkst. 12.00.

Ievērojiet! Balsojot no vēlēšanu komisijas izsniegtajām 5 vēlēšanu zīmēm ir jāizvēlas tikai viens saraksts! Izvēloties sev pieņemamo deputātu kandidātu sarakstu, par katru tajā esošo kandidātu tiek nodota 1 balss. Vēlēšanu zīmē ir iespējams izdarīt atzīmi «+», ja īpaši atbalstāt šo kandidātu, un svītrot kādu no sarakstā esošajiem, ja neatbalstāt. Atzīmes «+» un svītrojumi pēc balsojumu apkopošanas var mainīt kandidātu kārtas numuru, kam savukārt var būt nozīme, lai iekļūtu novada domē.

Par visu neskaidro, arī par savu vēlēšanu iecirkni, var jautāt, zvanot pa tālruni 63237850 vai zvanot uz Centrālo vēlēšanu komisiju.

Sandra Kokoreviča, Dundagas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.05.28.1._vi_velesim_dundagas_novada_domi.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki