Par atkritumu apsaimniekošanu

21.12.2012. novada dome saskaņā ar publiskā iepirkuma procedūru par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju izvēlējās SIA «Eco Baltica vide». Iedzīvotājiem par jauno kārtību ir daudz neskaidrību. Lūk, jautājumi un skaidrojumi.

Galvenā ziņa: līgumu slēgšana pagarināta līdz 27. VI, savukārt 5. VI daudzdzīvokļu māju pārstāvji Dundagā un Kolkā aicināti uz tikšanos ar atkritumu apsaimniekotājiem.

— Kāpēc mainās atkritumu apsaimniekotāji, kurš izvēlējās šos konkrētos?

Guntis Kārklevalks, nekustamo īpašumu speciālists: — Pēc «Atkritumu apsaimniekošanas likuma» pašvaldībām ar iepirkuma palīdzību bija jāizvēlas jauns apsaimniekotājs. Deviņas pašvaldības, ieskaitot Dundagas pašvaldību, apvienojās, lai veiktu šo iepirkumu. Konkursā piedalījās 5 kompānijas, un ar vislētāko piedāvājumu (Ls 3,91 par 1 kubikmetru + PVN = Ls 4,73) uzvarēja «Eco Baltia Vide». Nākamais piedāvājums bija par Ls 1 dārgāks.

— Vai par to, kāda kārtība turpmāk ar atkritumiem būs Kolkā, atbildīgs ir Aldis Pinkens?

Aldis Pinkens, Kolkas pagasta pārvaldnieks: — Īsā atbilde uz jautājumu ir «nē». Aldis Pinkens neatbild par to, kāda kārtība turpmāk Kolkā būs ar atkritumiem. Mazliet garāka atbilde. Kolkas pagasta pārvalde un attiecīgi tās vadītājs šādos gadījumos tikai īsteno pieņemtos lēmumus un spēkā esošos likumus un noteikumus. Jautājumos, kas ir kopēji visai pašvaldībai, varu tikai dot padomus vai palīdzēt paskaidrot vietējo situāciju, ja tas kādam no atbildīgajām personām ir vajadzīgs. Kurš ir atbildīgs? Pirmkārt, izpilddirektors, otrkārt, tas speciālists, kuram dod rīkojumu nodarboties ar jautājumu, ja tas neizriet automātiski no iestādes vai struktūrvienības funkcijas saskaņā ar nolikumu.

G. Kārklevalks: — Par atkritumu saimniecību kopumā atbild pašvaldība.

— Piekrastes ciemu iedzīvotāji izsaka atbalstu līdz šim pie viņiem iedibinātajai atkritumu savākšanas kārtībai.

G. Kārklevalks: — Par jūrmalas ciemu apsaimniekošanu vēl noris sarunas ar atkritumu apsaimniekotāju, lai saglabātu esošo kārtību.

— Neapmierinātība izskan par 120 litru maisiem, kas turpmāk būšot jāpērk. Līdz šim varēja iegādāties uz pusi mazāka tilpuma atkritumu maisus. Ir mājsaimniecības, kas mēnesī tiešām nesaražo tik daudz atkritumu.

G. Kārklevalks: —Tā kā mazākais konteiners, ko piedāvā, ir 140 l, tad jauno maisu tilpums ir tam pietuvināts — 120 l. Tie domāti iedzīvotājiem, kas neizvēlas konteineru. Tomēr SIA «Ziemeļkurzeme» telpās joprojām būs pieejami 60 l maisi.

— Līgumu slēgšanas termiņš ir pagarināts un iedzīvotāji vēl varēs tikties ar apsaimniekotāju pārstāvjiem?

G. Kārklevalks: — Jā, līgumus slēgs līdz 27. VI. Jūnija sākumā, 5. VI, aicinām daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājus vai šo māju izvirzītos pārstāvjus (ja mājās nav apsaimniekotāju) tikties ar atkritumu apsaimniekošanas firmas speciālistiem un pārrunāt visu neskaidro: Dundagā 5. VI plkst. 16.00 Pils ielā 5–1, novada domes ēkā, un Kolkā 5. VI plkst. 17.30 tautas namā.
Un par visu neskaidro lūdzu vaicāt man, Guntim Kārklevalkam,tālrunis 29419195.

Svarīgi! Informē atkritumu apsaimniekotājs

  1. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta astoto daļu un komersanta 23.05.2013. iesniegumu tiek pagarināts līgumu noslēgšanas termiņš ar sadzīves atkritumu radītājiem/valdītājiem līdz 27.06.2013.
  2. Komersants apņemas neuzskatīt, ka tiem sadzīves atkritumu radītājiem, ar kuriem līgums par sadzīves atkritumu izvešanu nebūs noslēgts līdz 27.06.2013., automātiski piemēro komersanta piedāvāto līguma variantu par papildu pakalpojumu sniegšanu, bet apņemas darīt visu, lai ar šādiem pakalpojuma saņēmējiem līgumu noslēgtu, tikmēr pakalpojumu sadzīves atkritumu radītājam nesniedzot.
  3. Komersants apņemas turpmāk piedāvātājā līgumā, kas noslēdzams ar sadzīves atkritumu radītājiem/valdītājiem, uzrādīt tarifu Ls 3,91 (trīs lati un deviņdesmit viens santīms) par vienu m3, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
  4. Komersants apņemas nodrošināt tiem sadzīves atkritumu radītājiem, kas Pašvaldības administratīvajā teritorijā jau noslēguši līgumus ar komersantu, bet pārdomājuši un vēlas noslēgt citu līguma variantu (papildu vienošanos vai pamatlīgumu), iespēju pārslēgt līgumu sadzīves atkritumu radītājiem pieņemamā variantā.

Izvaicāja un apkopoja Alnis Auziņš

Discussion

, d.m.Y H:i, d.m.Y H:i

Aizbrauciet paši pie iedzīvotājiem ciemos un uzzināsiet, ko viņi domā par jums un pakalpojumu sniedzēju….

, d.m.Y H:i, d.m.Y H:i

Neskaidrības, Gunti, ir vairākas un tās saistītas ar to, ka līguma nosacījumi nesakrīt ar iepirkuma specifikāciju, Dundagas novada saistošajiem noteikumiem un vispār ar loģiku.

Viens no maniem jautājumiem varētu būt šāds: Kā atkrituma svaru konteinerā var kontrolēt iedzīvotāji un, kā to darīs atkritumu apsaimniekotājs? Vai šeit jau neradīsies reāla konfliktsituācija?

Otrs jautājums par maisiem. Ar ko no iepirkuma cenas tik ļoti atšķiras iepirkums par atkritumu savākšanu maisos? Kā rīkosies apsaimniekotājs kad „vecie maisi“ beigsies?

Šie nav vienīgie jautājumi, bet interesē daudzus. Vai nebūtu pareizi, ka par tiem uzreiz informētu iedzīvotājus jau pirms līgumu slēgšanas?

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.05.28.par_atkritumu_apsaimniekosanu.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki