Uzplaukt, ziedēt un atraisīties

24. V vakarā pils lielajā zālē smaržoja meijas un izlaidumu svinēja 7 Dundagas Mākslas un mūzikas skolas (DMMS) audzēknes: Loreta Bergmane, Agnese Bērzkalne, Hanna Dane, Monika Freimute, Elīza Gerdiņa, Alise Jurča un Evita Tropiņa.

25. V Kolkas mūzikas nodaļu absolvēja un apliecības par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu saņēma Paula Kučinska, Mikus Ievalds Laukšteins un Krišs Tindenovskis.

Kā vēlāk atzina viesi, kas bija atbraukuši no Ventspils un Rīgas, lai apsveiktu savas radinieces, izlaidums bija mīļš un sirsnīgs, turklāt tāds, no kura var pasmelties idejas. Tiešām viss bija izdomāts līdz sīkumam. Par to bija gādājusi direktora vietniece Linda Celma.

Netrūka ne uzrunu un apsveikumu, ne pateicību un pārsteigumu, ne mūzikas un deju, ne ziedu. Tā kā pasākums bija sievišķīgs — skolu šogad beigušas tikai meitenes un mācījušas viņas arī tikai skolotājas, tad pilnīgi iederējās ziedu motīvs, kas caurvija izlaidumu un kam vīties palīdzēja lieliskā vadītāja Santa Sula, pati daiļa kā zieds. Absolventes kā brīnišķīgas puķes, kam jāatraisa ziedlapiņas un jāizplaukst, skolotājas kā šī puķu dārza kopējas un arī kā skaisti ziedi… Uz ekrāna absolventu attēli un ziedi, un vēlāk uz skatuves — «Ziedu valsis» Deju klases audzēkņu graciozajā izpildījumā. Absolventēm un skolotājām dāvāja puķes…

Bet īpaši izlaidumā godināja vecākus, kas bija ziedojuši savu laiku un ielikuši pamatīgu darbu, atbalstot savas meitas, tāpēc katra absolventes mamma saņēma pa sarkanai rozei no novada izpilddirektores Ingas Ralles, bet Deju klases beidzēju mammas pa baltai rozei no skolotājas Daces Treinovskas. Viņa uzsvēra, ka nekādi nevarētu iztikt bez Alises mammas, kas dejotājām šuvusi tērpus, bez Loretas mammas, kas spraudusi, līmējusi un šuvusi visu, ko vajadzējis, bez Elīzas mammas, kas cepusi kūkas, un Hannas mammas, kas sapratusi skolotāju no pusvārda. Paldies tika arī Loretas tētim par vadāšanu. Taču visneparastākos, pašu darinātus fantāziju ziedus mammām sniedza absolventes. Tas bija viens no visaizkustinošākajiem mirkļiem. Šādu ziedu veidošana skolotājas Sandras Dadzes vadībā un pasniegšana mammām izlaidumā jau kļuvusi par tradīciju.

Uzstājās arī absolventes: Evita, spēlējot klavieres, Agnese — flautu, bet Monika, vispirms kopā ar Terēzu Leperi dziedot duetā Daigas Rūtenbergas dziesmu «Rīts», bet vēlāk diriģējot vidusskolas vokālo ansambli. Dejas klases absolventes gan izlaidumā nedejoja, bet viņu sniegumu varēja aplūkot nelielā videofilmā. Deju klases audzēknes izpildīja Alises radīto deju «Burvju dārzs», Krista Ludevika — Hannas veidoto deju «Okeāna dzīlēs».

Kaut gan Loreta, Agnese, Hanna, Monika, Elīza un Alise beidza skolu ar labām un teicamām atzīmēm, man īpaši gribas uzteikt Evitu, kas divus gadus mācījās Laidzē, tomēr ar savu mērķtiecību un neatlaidību katru piektdienu brauca uz DMMS un izlaidumā arī saņēma diplomu.

Svinīgo daļu veidoja savdabīga apļa kompozīcija: tā sākās ar DMMS direktores Lindas Pavlovskas uzrunu un kopīgi nodziedāto lūgsnu «Dievs, svētī Latviju!», bet beidzās ar citu kopdziesmu — DMMS himnu.

Paldies visām skolotājām un vecākiem par ieguldīto darbu! Ja arī absolventes savu nākotni nesaistīs ne ar mūziku, ne deju, taču DMMS iegūtais viņām paliks kā neatsverama vērtība visam mūžam.

Diāna Siliņa

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.05.29.uzplaukt_ziedet_un_atraisities.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki