Lai nerimst slāpes pēc lībiskā!

2. VI akurāt plkst. 12.00 Kolkas lībiešu centrā «Kūolka» sākās tā 20. gadu jubilejas svinības. Kolka ir tērpusies svētku rotā — visapkārt ziedoši ceriņi, ciemā valda neierasts karstums, un aptuveni 20 cilvēku pulcējas nesen izremontētajās telpās.

Tieši remonts, centra labiekārtošana, elektrības vadu nomaiņa, apkures ierīkošana ir iemesli, kāpēc centrs gluži kā daždien lieli aktieri jubileju svin ar nelielu nobīdi laikā. Īstā dzimšanas diena ir 2. IV, savukārt pati Kolkas lībiešu grupa ir vēl dažus gadus vecāka. Par to visu savulaik esam jau vēstījuši.

Grupas pašreizējā vadītāja Maija Rēriha dod vārdu Kolkas lībiešu ilggadīgajam vadītājam Gundaram Bertholdam. Bertholda kungs uzrunu sāk lībiski, turpina latviski un sev raksturīgajā rāmajā, pamatīgajā manierē klausītājus aizved vairāk nekā 20 gadu tālā pagātnē un tad pamazām pietuvinās mūsdienām. Viena spilgta pagātnes detaļa — 90. gadu sākumā Bertholda kungs uzzina, ka ciemā ieradies Somijas vēstnieks un vēlas tikties ar kādu lībiešu pārstāvi. Ziņa gan saviļņo, gan satrauc. Labi, ka ir ciema bibliotēka, bet notikums jo asi liek apzināties — grupai vajag savu telpu!

Ar pašvaldības un citu pretimnākošu ļaužu atbalstu centrs pamazām top, projektu rakstīšanā roku pieliek Līvu savienības pašreizējā vadītāja Ieva Ernštreite. Pašlaik viens no galvenajiem jautājumiem — centram vajag juridisko statusu, jo bez tā arī biļetes ekskursantiem, kas vasarā te apgrozās kuplā pulkā, nedrīkst pārdot.

Tālāk ciemiņu apsveikumu vārdos ir ievītas gan filozofiskas atziņas, gan novēlējumi. Tā Baiba Šuvcāne vēl «Kūolkas» ļaudīm neapmierināties ar sasniegto, bet domāt par centra modernizāciju, kaimiņi no Mazirbes grupas Veronikas Milleres personā velk paralēles ar cilvēka mūžu, kas 20 gados ir tikai pašā iesākumā. Sveicienus un laba vēlējumus nes arī Ventspils un Rīgas lībieši, savienības vadītāju Ievu Ernštreiti ieskatot. Divas svarīgas atziņas: lai Kolkas lībiešu centrā vienmēr būtu alkas pēc lībiskā! Lai to izjustu gan tie, kas te ierodas, gan tie, kas še saimnieko. Un vēl — lai biežāk skanētu lībiešu valoda…

Ziedi tiek gan grupas pašreizējai vadītājai Maijai Rērihai, gan no namamātes rokas daudziem grupas biedriem un lībiešu lietas balstītājiem.

Gan koncerts, gan saviesīgā daļa noris turpat ārā pie centra. Košumkrūmu paēnā skatītājiem ir ļoti tīkami uzkavēties. Koncertā šoreiz apvienojas «Laulas» un «Sarmas» dziedātājas, un, lai gan trūkst apslimušās Inoras Sproģes, Dzintras Tauniņas un Evitas Ernštreites vadībā dziesmas skan braši. Dzintra pārbauda klausītāju lībiešu valodas zināšanas: par ko bija šī dziesma? Kad atbilde īsti nav saklausāma — Kolkā ļoti bieži ir vējains! — tad klausītāji var novērtēt dziesmas latvisko versiju. Bet kā atskaņa, kā piebilde, piedziedājums vai nopūta izskan Ievas Ernšteites pusbalsī teiktais: ja varētu dabūt naudu valodas kursiem…

Par lielisko svētku galdu paldies visām saimniecēm! Nu jau kādus gadus esot šai pusē godos, var teikt, ka bez pūteļa un dažādu zivju uzkodām šādas izrīcības nebūtu iedomājams. Kur nu vēl pīrādziņi, mini smalkmaizītes, siera šķēlītes un gurķīši, un pastēte!

Bet centra vēsumā tikmēr ikviens klātesošais var noskatīties vēsturisku video — centra atkāšanu pirms 20 gadiem. Dažs labs tur sevi var ieraudzīt jaunu un smuku, kāds no tā pulka jau ir viņā saulē, kā savienības pirmā vadītāja Ieva Neilande, bet Viesturs Rērihs braši diriģē savu pūtēju orķestri…

Paldies centra 20 gadu jubilejas svētku rīkotājiem, dalībniekiem, lībiešu lietas balstītājiem! Lai sokas arī turpmāk, un pāri visam — vienprātību!

Alnis Auziņš

Ineses Dāvidsones foto

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.06.03.lai_nerimst_slapes_pec_libiska.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki