Jāņi

Dundagā:

20. VI plkst. 20.00 laukumā pie pils Laidzes amatierteātris viesosies ar Vigitas Pumpures izrādi «Kaimiņu būšana». Režisore Sigita Līdaka. Ieeja brīva.

23. VI plkst. 22.00 Dundagas parkā Līgo nakts zaļumballe. Spēlēs Juris un Georgs. Ieeja brīva.


Kolkā:

23. VI plkst 22.00 stadionā «Ielīgo Kolkā!» Vietējo mākslinieku koncerts, balle (spēlē Zigmunds Bogomols). Ieeja brīva

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.06.12.jani.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki