Jaunā dome sāk darbu

Ārkārtas domes sēdē 17. VI ievēlēja domes priekšsēdētāja vietnieku, nolēma par komiteju sastāvu un sēžu darba laikiem, kā arī par Dundagas pašvaldības pārstāvi Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē.

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns par savu vietnieci izvirzīja Lindu Pavlovsku. Ansis Roderts, norādot uz sarežģīto situāciju iepriekšējās domes laikā, aicināja par vietnieku ievēlēt kādu citu deputātu, piemēram, Gunti Pirvitu, kurš atteicās kandidēt. Ar 7 balsīm «par» un 2 «pret» par domes priekšsēdētāja vietnieci ievēlēja Lindu Pavlovsku. «Par» balsoja Ēriks Bērzkalns, Andra Grīvāne, G. Laicāns, Linda Pavlovska, G. Pirvits, Una Sila un Aldons Zumbergs, «pret» — Gunta Abaja un A. Roderts.

Attīstības un plānošanas komitejā (APK) izvēlējās strādāt G. Abaja, Ē. Bērzkalns, Linda Pavlovska un G. Pirvits, par priekšsēdētāju ievēlot G. Pirvitu, bet viņa vietnieku — Ē. Bērzkalnu. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā (SIK) darbosies A. Grīvāne, A. Roderts, U. Sila un A. Zumbergs. Šīs komitejas priekšsēdētājs būs A. Roderts, viņa vietniece — U. Sila.

Finanšu komitejas sastāvs būs šāds: G. Laicāns, L. Pavlovska, G. Pirvits, Ē. Bērzkalns, A. Roderts, U. Sila, G. Abaja, A. Grīvāne un A. Zumbergs.

A. Zumbergs uzsvēra, ka sēdēm jānotiek pēc darba laika, lai dotu iespēju tajās piedalīties arī sabiedrībai un lai Ē. Bērzkalns varētu apvienot darba un deputāta pienākumus. S. Kokoreviča informēja par arodbiedrības aicinājuma nesasteigt šo lēmumu un rīkot tikšanos ar darbiniekiem. Pirmā jaunā sasaukuma APK sēde notiks 19. VI plkst. 9.00, bet SIK — plkst. 13.00, Finanšu komitejas sēde, kā paredzēts, 20. VI plkst. 13.00. Par nākamo sēžu laikiem vēl debatēs jūnijā.

Par Dundagas pašvaldības pārstāvi, kurš priekšsēdētāju aizvietos Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē, pieteicās L. Pavlovska un G. Abaja. Ar 6 balsīm «par» ievēlēja L. Pavlovsku. Atturējās A. Zumbergs, G. Abaja un A. Roderts.

Sēdē piedalījās Diāna Siliņa

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.06.18.dome_sak_darbu.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki